Sprawdzenie loga

Prosze o sprawdzenie loga :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:02:12, on 04.11.05

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\PROGRAMME\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\PROGRAMME\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\PROGRAMME\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAMME\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAMME\BROWSER MOUSE\BROWSER MOUSE\1.0\LWBWHEEL.EXE

C:\PROGRAMME\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAMME\NORTON UTILITIES\SYSDOC32.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\EIGENE DATEIEN\TOOLS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.utanet.at

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von UTA Telekom AG

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.utanet.at:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAMME\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAMME\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\Programme\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Programme\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\Programme\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Programme\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE

O8 - Extra context menu item: Mit FlashGet laden - C:\PROGRAMME\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Alles mit FlashGet laden - C:\PROGRAMME\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Google-Suche - res://C:\PROGRAMME\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Ins Deutsche übersetzen - res://C:\PROGRAMME\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://C:\PROGRAMME\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://C:\PROGRAMME\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://C:\PROGRAMME\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMME\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMME\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab

O16 - DPF: {5F0C30E4-1E72-4DCC-85E5-57810F1CA97B} (McUpdatePortalFactory Class) - http://www.amiuptodate.com/vsc/bin/1,0,0,8/McUpdatePortal.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 195.96.0.4,195.70.224.45

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

LOG OK

Dziekuje za odpowiedz