Sprawdzenie loga


(22marzena) #1

mam pytanko, czy ktoś może mi sprawdzić tego loga

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:42:09, on 04-09-27

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\POWER95\VI_GRM.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\PROGRAM FILES\EZAUDIO\EZAUDIO.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SXGTKBAR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\7-ZIP\7ZFM.EXE

C:\TEMP\7ZO9381.TMP\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.tpi.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.piekary.net:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: load=C:\POWER95\vi_grm.exe

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [EzAudioTray] C:\Program Files\EzAudio\EZAUDIO.EXE TRAYAPP

O4 - HKLM\..\Run: [SxgTkBar] SxgTkBar.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

(Pb121) #2

Jedyne co dla mnie jest lewe to to, ale nic nie usuwaj, poczekaj na specjalistow lepiej