Sprawdzenie loga


(system) #1

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 14:35:19, on 2004-11-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\LiveChatut.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Saristar - {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE50} - C:\WINDOWS\System32\saristar.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Patch] C:\WINDOWS\Patch.exe /nomsg

O4 - HKLM..\Run: [ovspqvkl] C:\WINDOWS\ovspqvkl.exe

O4 - HKLM..\Run: [abybsvqp] C:\WINDOWS\abybsvqp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [LiveChatut] C:\WINDOWS\LiveChatut.exe

O4 - HKLM..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /S

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [svchost32] C:\WINDOWS\svchost32.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O16 - DPF: {19E28AFC-EAE3-4CE5-AC83-2407B42F57C9} (MSSecurityAdvisor Class) - http://protect.microsoft.com/security/p ... 7853002121

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8113355331

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash :smiley:


(system) #2

dodatek SP2 lub 1 sie klania :roll:


(system) #3

zamiast zakladac nowy temat trzeba bylo loga wkleic tutaj :slight_smile:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=12351


(Dragonlnx) #4

Zastanawiają mnie :

Uzywasz jakiś takih progsów ...

Coś mi sie nie podoba ...


(system) #5

nie a sp2 nie moze zainstalowac, mysle sobie zeby przeinstalowac xp z sp2 i powinno grac, co wy na to


(fiesta) #6

Na legalym się da :PPP.

w związku z tym cytowany topic :arrow: ZSYP