Sprawdzenie logów hijackthis+ComboFix(po zabawie z wirusami)


(Arahneus) #1

Jak w temacie ... komp mi muli wywaliłem jakieś 30 logów jak do tej pory :stuck_out_tongue: i wydaje mi się, że nie jest za bardzo zasyfiony ... może ktoś sprawdzić ??; :slight_smile:

ComboFix 11-04-23.02 - Kera 2011-04-24 15:01:39.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600.0.1250.48.1045.18.4094.2853 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: D:\ComboFix.exe

AV: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {C37D8F93-0602-E43C-40AA-47DAD597F308}

FW: avast! Internet Security *Disabled* {FB460EB6-4C6D-E564-6BF5-EEEF2B44B473}

SP: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {781C6E77-2038-EBB2-7A1A-7CA8AE10B9B5}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C:\Users\Kera\AppData\Roaming\EurekaLog

C:\Windows\SysWow64\muzapp.exe((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


-------\Service_Copyright (C) 1997-2008 Mark Russinovich

-------\Service_Handle v3.42

-------\Service_No matching handles found.

-------\Service_Sysinternals - www.sysinternals.com((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2011-03-24 do 2011-04-24 )))))))))))))))))))))))))))))))2011-04-24 13:16:59 . 2011-04-24 13:16:59	--------	d-----w-	C:\Users\Default\AppData\Local\temp

2011-04-22 17:56:25 . 2011-04-11 08:21:00	8802128	----a-w-	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{34860A6F-44FE-425F-B7F8-9108885E15B0}\mpengine.dll

2011-04-17 21:22:33 . 2011-04-17 21:22:54	--------	d-----w-	C:\Users\Kera\AppData\Local\{C31F9ED8-82F8-4E3E-B6DB-F98A7D1BCAEA}

2011-04-17 21:22:21 . 2011-04-17 21:22:28	--------	d-----w-	C:\Users\Kera\AppData\Local\Windows Live Writer

2011-04-17 21:22:21 . 2011-04-17 21:22:21	--------	d-----w-	C:\Users\Kera\AppData\Roaming\Windows Live Writer

2011-04-14 18:20:20 . 2011-02-24 06:30:00	476160	----a-w-	C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2011-04-14 18:20:20 . 2011-02-24 05:32:52	288256 begin_of_the_skype_highlighting       52 288256   end_of_the_skype_highlighting	----a-w-	C:\Windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll

2011-04-14 18:20:04 . 2011-02-18 06:37:05	612352	----a-w-	C:\Windows\system32\vbscript.dll

2011-04-14 18:20:03 . 2011-02-18 05:36:26	428032	----a-w-	C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2011-04-14 18:18:02 . 2011-03-03 06:17:10	182272	----a-w-	C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll

2011-04-14 18:18:02 . 2011-03-03 06:14:38	30208	----a-w-	C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe

2011-04-14 18:18:02 . 2011-03-03 05:27:30	28672	----a-w-	C:\Windows\SysWow64\dnscacheugc.exe

.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


2011-03-10 22:37:50 . 2010-12-07 22:31:02	18328	----a-w-	C:\ProgramData\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2011-02-23 15:04:07 . 2011-02-23 16:00:22	238968	----a-w-	C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2011-02-19 06:37:44 . 2011-03-09 16:14:20	1135104	----a-w-	C:\Windows\system32\FntCache.dll

2011-02-19 06:37:10 . 2011-03-09 16:14:19	1540608	----a-w-	C:\Windows\system32\DWrite.dll

2011-02-19 06:36:49 . 2011-03-09 16:14:19	902656	----a-w-	C:\Windows\system32\d2d1.dll

2011-02-19 05:32:48 . 2011-03-09 16:14:19	1074176	----a-w-	C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll

2011-02-19 05:32:35 . 2011-03-09 16:14:19	739840	----a-w-	C:\Windows\SysWow64\d2d1.dll

2011-02-02 16:11:20 . 2009-12-29 19:24:27	270720	------w-	C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2011-01-26 06:53:10 . 2011-02-09 21:45:30	982912	----a-w-	C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2011-01-26 06:53:10 . 2011-02-09 21:45:30	265088	----a-w-	C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2011-01-26 06:31:20 . 2011-02-09 21:45:30	144384	----a-w-	C:\Windows\system32\cdd.dll((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 

REGEDIT4


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\snxPluginsShell]

@="{F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE}]

2010-05-06 22:02:00	151648	----a-w-	C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\snxPlugins.dll


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2011-01-20 09:20:12 1305408]

"uTorrent"="C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" [2010-12-26 16:26:15 396152]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 02:04:47 35760]

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 08:06:33 976832]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages	REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp


R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 12:16:28 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 13:27:14 138576]

R2 gupdate;Usługa Google Update (gupdate);C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-18 10:56:23 136176]

R3 GGSAFERDriver;GGSAFER Driver;D:\Program Files (x86)\Garena\safedrv.sys [x]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 20:34:24 4925184]

R3 ss_bbus;SAMSUNG USB Mobile Device (WDM);C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys [x]

R3 ss_bmdfl;SAMSUNG USB Mobile Modem (Filter);C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys [x]

R3 ss_bmdm;SAMSUNG USB Mobile Modem;C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys [x]

R3 ss_bserd;SAMSUNG USB Mobile Logging Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bserd.sys [x]

R3 sscebus;SAMSUNG USB Composite Device V2 driver (WDM);C:\Windows\system32\DRIVERS\sscebus.sys [x]

R3 sscemdfl;SAMSUNG Mobile Modem V2 Filter;C:\Windows\system32\DRIVERS\sscemdfl.sys [x]

R3 sscemdm;SAMSUNG Mobile Modem V2 Drivers;C:\Windows\system32\DRIVERS\sscemdm.sys [x]

R3 TFsExDisk;TFsExDisk;C:\Windows\System32\Drivers\TFsExDisk.sys [2009-12-22 02:31:26 16448]

R3 WatAdminSvc;Usługa Technologie aktywacji systemu Windows;C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 aswNdis;avast! Firewall NDIS Filter Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\aswNdis.sys [x]

S0 aswNdis2;avast! Firewall Core Firewall Service; [x]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [x]

S0 sptd;sptd;C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S1 aswFW;avast! TDI Firewall driver; [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [x]

S2 avast! Firewall;avast! Firewall;C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe [2010-05-06 21:59:25 119200]

S2 dgdersvc;Device Error Recovery Service;C:\Windows\system32\dgdersvc.exe [2009-12-22 02:31:04 117584]

S3 dgderdrv;dgderdrv;C:\Windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [2009-12-22 02:31:04 20568]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

S3 RTL85n64;Sterownik urządzenia bezprzewodowego Realtek 8180/8185 Extensible 802.11;C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL85n64.sys [x]Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2011-04-24 C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-18 10:56:26 . 2010-06-18 10:56:23]


2011-04-24 C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-18 10:56:26 . 2010-06-18 10:56:23]--------- x86-64 -----------[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\snxPluginsShell]

@="{F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE}]

2010-05-06 21:59:20	174832	----a-w-	C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\snxPlugins64.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2010-03-06 01:44:40 500208]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0


------- Skan uzupełniający -------


uLocal Page = C:\Windows\system32\blank.htm

uStart Page = my.daemon-search.com

mLocal Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube Download - C:\Users\Kera\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubedownload.htm

FF - ProfilePath - C:\Users\Kera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hxlsa5ee.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2206084&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.pl

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2206084&q=

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Skype extension for Firefox: {AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: TV-Fox: {2f17f610-5e97-4fed-828f-9940b7b577a4} - %profile%\extensions\{2f17f610-5e97-4fed-828f-9940b7b577a4}

FF - Ext: DVDVideoSoft Menu: {ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C} - %profile%\extensions\{ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C}

FF - Ext: Veoh Web Player Community Toolbar: {cd90bf73-20f6-44ef-993d-bb920303bd2e} - %profile%\extensions\{cd90bf73-20f6-44ef-993d-bb920303bd2e}

FF - Ext: 1-Click YouTube Video Downloader: YoutubeDownloader@PeterOlayev.com - %profile%\extensions\YoutubeDownloader@PeterOlayev.com

FF - Ext: Softonic-Eng7 Community Toolbar: {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - %profile%\extensions\{414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3}

FF - Ext: Conduit Engine : engine@conduit.com - %profile%\extensions\engine@conduit.com

FF - Ext: Softonic Deutsch FF Community Toolbar: {9d81af43-de53-48d0-a199-42c2a226b24c} - %profile%\extensions\{9d81af43-de53-48d0-a199-42c2a226b24c}

FF - Ext: DAEMON Tools Toolbar: DTToolbar@toolbarnet.com - %profile%\extensions\DTToolbar@toolbarnet.com


- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -


URLSearchHooks-{9d81af43-de53-48d0-a199-42c2a226b24c} - (no file)

Wow6432Node-HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)

Wow6432Node-HKCU-Run-ATI - C:\Users\Kera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates\taskeng.exe

Wow6432Node-HKCU-Run-ControlPanel - C:\Users\Kera\AppData\Roaming\Microsoft\taskeng.exe

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{9D81AF43-DE53-48D0-A199-42C2A226B24C} - (no file)

AddRemove-Steam App 630 - E:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe

AddRemove-WinAVR - C:\WinAVR-20090313\WinAVR-20090313-uninstall.exe

AddRemove-WinAVR-20090313 - C:\WinAVR-20090313\WinAVR-20090313-uninstall.exe

AddRemove-Wave Interference - C:\Windows\system32\javaws.exe

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:04:01, on 2011-04-24

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16766)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Pomocnik logowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Kera\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubedownload.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files (x86)\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files (x86)\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Usuga stanu ASP.NET (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Device Error Recovery Service (dgdersvc) - Devguru Co., Ltd. - C:\Windows\system32\dgdersvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


--

End of file - 9505 bytes

(Acorus) #2

Takie logi nas nie interesują.otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Arahneus) #3

OTL

http://wklej.org/id/518250/

OTL

http://wklej.org/id/518252/


(Acorus) #4

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt…Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.

Odinstaluj DAEMON Tools Toolbar.


(Arahneus) #5

raport z usuwania

http://wklej.org/id/518297/

po restarcie

http://wklej.org/id/518318/


(Acorus) #6

Mała poprawka.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach:http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

http://www.vista.pl/artykuly/11250_przy … vista.html

Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware http://www.malwarebytes.org/mbam.php

Przeskanuj programem Dr.WEB CureIt http://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe

Zainstaluj aktualizacje do programow wskazanych przez: http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe