Sprawdzicie LOG?


(system) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:03:14, on 2005-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\DOCUME~1\g\USTAWI~1\Temp\update.tmp

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Pliki z netu\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 7183078395

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E7D3076A-1BC2-4638-AA86-7E9BA8C4DC10}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: crauto - Unknown - C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown - C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PMounter - Unknown - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(Harry666) #2

jest stworzony specjalny temat na tego typu problemy

Bezpieczeństwo i logi HijackThis

http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16

pozdrawiam

Boze widzisz a nie grzmisz :roll: :shock: :-x


(Chees) #3

Według mnie log czysty :wink:


(adpawl) #4

Odinstaluj messengera: Start >> Uruchom, wpisz

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

(Minio Dp) #5

Dział został utworzony niedawno tak że trzeba poczekać aż się do niego Userzy przyzwyczają :smiley: