Sprawdzicie mi loga Proszę


(Marcin E Pc) #1

Proszę

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:57:46, on 2005-04-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\IMountSRV.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\navapsvc.exe

F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\IWP\NPFMntor.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus Xtreme G\AirPlus.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

J:\Pliki\Z internetu\Hi Jack This\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus Xtreme G Configuration Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{51A9458F-B3F8-4C0A-9600-9A20C3252025}: NameServer = 195.205.252.2,195.205.252.3

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{51A9458F-B3F8-4C0A-9600-9A20C3252025}: NameServer = 195.205.252.2,195.205.252.3

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: crauto - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Antyvirus 2005\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


(Chees) #2

Według mnie czysto :wink:


(lazikar) #3

Zbędne posty usunięto.

Połowiczny log autora.


(Qbek50) #4

coś mnie niepokoi ten wpis:

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing


(Musg) #5

dokladnie--prosimy o log z tego programu:

http://www.cexx.org/lspfix.htm

napisz co ci sie wygenerowalo po lewej stronie programu i powiem ci co ewentualnie musisz usunac.


(Comend@nte) #6

LSP-FIX zadnych logów nie robi

W keep bedzie ten plik co nie ulega watpliwosci

To szczatki XFire Messenger które mozna pousuwac chodz grozne nie sa

Zaznacz: I know what i'm doing, przenies plik do okna remove, zresetuj system i pozniej plik mozesz wywalic.