Sprawdzicie mi loga?


(Hplacek) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:27:46, on 2005-04-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\eMule\eMule.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

F:\Programy\Sys XP\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Global Startup: eMule Plus.lnk = C:\Program Files\eMule\eMule.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6B13C445-AB3E-4207-BA04-CB7547AF0289}: NameServer = 217.98.20.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{6B13C445-AB3E-4207-BA04-CB7547AF0289}: NameServer = 217.98.20.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe (file missing)

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


(Adarek) #2

Log czysty


(boczi) #3

Masz chyba pozostałości po AVK. :?

Użyj jv16 PowerTools, by przeczyścić rejestr.


(Gutek) #4

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz AVKService , potem:

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz AVKService >>> zawierdzasz. Potem usuwasz folder zaznaczony przeze mnie na czerwono: C:\Program Files\ AntiVirenKit :stuck_out_tongue:


(Hplacek) #5

Doladnie tak.

Wielkie dzieki.