Sprawdzicie mi LOGI prosze:)


(Konradlfc) #1

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

C:PROGRA~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe

C:WINDOWSSystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSsystem32RaConfig.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:Program FilesGadu-Gadugg.exe

C:WINDOWSSystem32

vsvc32.exe

C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe

C:Documents and SettingsLiverpoolPulpithijackthisHijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:WINDOWSSystem32msdxm.ocx

O4 - HKLM..Run: [siSUSBRG] C:WINDOWSSiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..Run: [avast!] C:PROGRA~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32ctfmon.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:WINDOWSsystem32RaConfig.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.5.0_01in

pjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.5.0_01in

pjpi150_01.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSSystem32

vsvc32.exe


(Hashi) #2

Temat powinien być w działe Bezpieczeństwo i logi HijackThis

Zaznacz log i daj


(squeet) #3

lfc witam na Forum, proszę o lekturę poniższych tematów:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

    1. Logi wstawiamy w tagach quote. Powyższe już sformatowałem, następne wklejaj już poprawnie.

(qrczak13) #4

Log ok. A coś się dzieje z kompem?