Sprawdzicie?thx


(agaopo) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:37:39, on 2005-04-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\agaopo\Pulpit\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{EF52A628-9659-4246-BA37-BECBC5A88F53}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: crauto - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: MkS Net Monitor (MksNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe


(boczi) #2

Czysty :stuck_out_tongue:

Możesz odinstalować soft Neo i skonfigurować połączenie ręcznie.

http://www.autoconnect.prv.pl


(agaopo) #3

strasznie mi wolno chodzi

mam procek 1giga,512 ramu,win xp sp2


(boczi) #4

Poczytaj o optymalizacji systemu.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989


(m89) #5

zrób format jak możesz zainstaluj system na nowo doinstaluj sterowniki wtedy zrób kopie systemu i kopie rejestru jak komp zacznie zwalniać przywrócisz system i rejestr z tych kopii