Sprawdziłem, ale upewnić się zawsze lepiej


(Mw21) #1

Wydaje się mnie, iż system jest czysty - ale nie mam 100% pewności. Proszę o opinie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:58:40, on 2005-06-03

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\System32\termsrv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\msdtc.exe

C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe

C:\WINNT\system32\Dfssvc.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\ismserv.exe

C:\WINNT\System32\llssrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\OLAP Services\Bin\msmdsrv.exe

C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe

C:\WINNT\system32\ntfrs.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\EuroPlus+\Server\RewardSchool.exe

C:\WINNT\System32\locator.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\wins.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\dns.exe

C:\WINNT\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINNT\System32\modemshr.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\exmgmt.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\mad.exe

C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe

C:\Program Files\Microsoft Shared Fax\Bin\FXSSVC.exe

C:\WINNT\system32\MsgSys.EXE

C:\Program Files\Microsoft ISA Server\mspadmin.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\store.exe

C:\Program Files\Exchsrvr\bin\emsmta.exe

C:\Program Files\Microsoft ISA Server\w3proxy.exe

C:\Program Files\Microsoft ISA Server\W3Prefch.exe

C:\Program Files\Microsoft ISA Server\wspsrv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\NavNT\vptray.exe

C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Common Files\YDP\eduROM\GBSecureServer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\Narzędzia\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sbs2k/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = sbs2k:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = sbs2k*;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [YDP] C:\Program Files\Common Files\YDP\eduROM\GBSecureServer.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... lcid=0x409

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = menis.edu.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5C3F9A8C-F5AA-47D0-B331-77A3EEBD5E70}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{9438E814-C8E3-4AEC-A3DA-B5F473C3C02F}: Domain = menis.edu.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{9438E814-C8E3-4AEC-A3DA-B5F473C3C02F}: NameServer = 192.168.16.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = menis.edu.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = menis.edu.pl

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: ForumConnectionGateway - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\ForumConnectionGateway.exe

O23 - Service: Microsoft H.323 Gatekeeper (GKSVC) - Unknown owner - svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Microsoft Connector for POP3 Mailboxes (MSPOP3Connector) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft BackOffice\Connectivity\POP3 Connector\vmimb.exe" /SERVICE (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: RewardForumService - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\RewardForumService.exe

O23 - Service: RewardLicenseDatabase - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\RewardLicenseDatabase.exe

O23 - Service: RewardLobbyServer2 - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\RewardLobbyServer2.exe

O23 - Service: RewardSchool - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\RewardSchool.exe

O23 - Service: RewardServiceProvider - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\RewardServiceProvider.exe

O23 - Service: RewardUserDatabase - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\RewardUserDatabase.exe

O23 - Service: UserInfoService - Unknown owner - C:\EuroPlus+\Server\UserInfoService.exe

dziękuję:

M.W.


(Gutek) #2

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz GKSVC

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz GKSVC >>> zawierdzasz. :stuck_out_tongue:


(Qbek50) #3

kosmatyka, wylacz w autostarcie 8):

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized


(Gutek) #4

tego wpisu nie ruszaj z autostartu! !!


(fiesta) #5

Jeżeli nie korzystasz z zapisywania pakietowego to możesz wywalić.

Jeżeli tak to zrób jak radzi Gutek.

detektyw nie wprowadzaj innych w błąd :twisted:


(Musg) #6

Po pierwsz został wyciety wpis w logu(brak sysytemu)

co do usuwania:

a po co ma to usuwac ,to jest info o luce w systemie

Czytac:

http://www.microsoft.com/poland/technet ... 4-001.aspx

ps

dlaczego dajesz loga wycinanego?


(Comend@nte) #7

Gwoli scisłości, na tej lisci nie znajdzie GKSVC, w services.msc nie ma nazw skróconych, bedzie Microsoft H.323 Gatekeeper

Delete an NT... interpretuje za to skrócone nazwy usług i to sie zgadza.


(Mw21) #8

Wielkie dzięki, w szczególności dla "Musga"

:? :lol:

M.W.