Spy sheriff--pomocy


(Max Pl1 78) #1

mam problem z usunięciem tego szmelcu,próbowałem już reinstalować system i nic niedaje ponieważ blokuje mi nową instalacje systemu,zeskano0wałem hijackiem ale niewiem co dalej zrobić bo na awaryjny też niemoge wejść.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:53:03, on 2005-11-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\bWF4\command.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\program files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\tool2.exe

C:\windows\adtech2005.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\winstall.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe

C:\WINDOWS\tool2.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\rfwz\rfwzm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\rfwz\rfwza.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

C:\program files\AVACS\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\program files\Spyware Nuker 2004\SWN2.exe

C:\program files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\program files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\program files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\MAX~2.MAX\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.266\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\program files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2005] C:\windows\adtech2005.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [rfwz] C:\PROGRA~1\COMMON~1\rfwz\rfwzm.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\program files\common files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\program files\AVACS\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-622221193458} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {64311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9AF8F407-CBB5-4102-9DA0-BC7F9DC7A1D9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: SideBySide - C:\WINDOWS\system32\n2r2lc9o1f.dll

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: F-Secure Internet Security 2005 (BackWeb Plug-in - 4476822) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\bWF4\command.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Rarlab) #2

na poczatek to:

ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

uruchomic, zeskanowac tylko dysk c, usunac wszystko co wykryje, oprocz wykrytych jako: PRAWDOPODOBNIE…

pozniej pobrac: http://files3.majorgeeks.com/files/1775 … rsonal.exe

zainstalowac, zaktualizowac (zaoferuje przy uruchomieniu), kliknac Start, zaznaczyc full scan, po zakonczeniu pojawi sie lista wykrytych, po czym kliknac prawym klawiszem mychy na liste i wybrac Select all, wcisnac Next

uruchom ponownie kompa

dolacz do posta nowego loga, bedziemy kontynuowac temat


(Gutek) #3
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj CWS.Systime Removal 3

Poczytaj usuwanie: SpySheriff

oraz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Max Pl1 78) #4

dzięki za pomoc,bardzo jestem wdzieczny dałem rade z tym ale teraz mi co jakiś czas wyskakuje usługa posłaniec z jakimiś alertami i niewiem co zrobic,jak by ktoś mi mógł pomóc to z góry dziekuje


(Gutek) #5

Co do posłańca: Możesz użyć komendy: Start >>> Uruchom >>> services.msc i też możesz wyłaczyć Posłańca.

Inna metoda:

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Innym narzędziem jest XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.


(Max Pl1 78) #6

zaistalowałem xp-antispy i wyłaczyłem usługe posłaniec,czy teraz bedzie dobrze czy cos jeszcze mam z tym zrobi??


(Gutek) #7

Pokaż jak teraz wygląda log z hijacka - kontrolnie