Spybot niby usuwa a cały czas to jest


(Martiiin) #1

od dwóch dni robie skanowanie sbybotem i za każdym razem znajduje mi takie cos... http://voila.pl/mvngd i za kazdy razem pokazuje sie komunikat że zostało usuniete a gdy zrobie ponownie skan to znowu się to samo pojawia i tak w kółko ja się tego ostatecznie pozbyć???


(Leszek Glinowiecki) #2

Odwiedzasz często stronę tradedoubler.com?

Jeśli tak to nie musisz się martwić, bo to ta strona przy każdym wejściu zakłada ten cookie.

Jeśli nie, to zapodaj loga z Hijackthis.


(Martiiin) #3

proszę o sprawdzenie:)

[

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:08:35, on 2006-11-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Ronaldo\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 13 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9E71DED9-22BA-4562-9232-9302B9E925E1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

(Gutek) #4

Czysto, nie ma syfu :slight_smile:


(Martiiin) #5

hmm wie ktos ja usunac ten problem w sbybot??


(StG 44) #6

Ja mam podobny problem ze Spybotem,kiedy wchodzę IE 7 na Wirtualną Polskę, Spybot pokazuje taki komunikat:Spybot zauważył,że chcesz pobrać Tradedouber.Jest to znane zagrożenie.Czy chcesz zablokować to pobieranie? Ten komunikat nie pokazuje się podczas korzystania z Opery i Fx. Według mnie to może być związane z najnowszą piątkową aktualizacją Spybota,ewentualnie jakiś problem z IE 7.