Spyware/adware!


(Wojtas23 01 91) #1

Dzisaj włączam kompa, a tu takie coś wyskoczyło jak poniżej:

759bd2f1e39b74a5m.jpg

To jest to ******* spyware/adware ? Czym to usunąć ? :evil:

=================

edit by monczkin


(Bunio) #2

Daj loga HijackThis i Silent Runners.


(Msprungk) #3

Najlepiej czytając archiwum tego forum, gdzie było to już poruszane tysiące razy

Na szybko

Spybot Search&Destroy http://www.spybot.info

Spy Sweeper http://www.webroot.com

Microsoft Defender http://www.microsoft.com/athome/securit ... fault.mspx

Spy Defense http://spy-defense.uptodown.com/en/


(Kuz5) #4

I co to mu da

Chyba sobie żartujesz, takie porady zachowaj dla siebie :?

Niech wklei dawa logi wspomniane w poście wyżej


(Msprungk) #5

Nasiąknie wiedzą


(Kuz5) #6

Każdy syf jest inny, ten komunikat generują różne syfy, w logu wpisy mogą wyglądać inaczej, więc czytanie na ten temat może w niczym mu nie pomóc (chodz z góry nie zakładam że mu nie pomoże)


(Wojtas23 01 91) #7

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:55:48, on 2006-05-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\WINDOWS\System32\73d497a9.exe

C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

C:\WINDOWS\System32\38841664.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\per.exe

C:\WINDOWS\System32\LSASS.EXE

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\112.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\System32\tt.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\services.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Wojtek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20026\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B} - C:\WINDOWS\system32\winbrume.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [73d497a9.exe] C:\WINDOWS\System32\73d497a9.exe

O4 - HKLM\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\msoff.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20026\winlogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [38841664.exe] C:\WINDOWS\System32\38841664.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZPoint] C:\WINDOWS\System32\winmuse.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\per.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile

O4 - HKLM\..\Run: [yaemu.exe] C:\WINDOWS\System32\yaemu.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [73d497a9.exe] C:\Documents and Settings\Wojtek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\73d497a9.exe

O4 - HKCU\..\Run: [38841664.exe] C:\Documents and Settings\Wojtek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\38841664.exe

O4 - HKCU\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20026\winlogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\System32\vxgame6.exe3072.exe

O4 - HKCU\..\Run: [38841664.exe] C:\Documents and Settings\Wojtek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\38841664.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EAEC28E6-7DFB-411A-8CD8-F6A973C6EF09}: NameServer = 85.255.113.147,85.255.112.76

O20 - Winlogon Notify: artm_newreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #8

MarS i teraz zobacz co sie u niego na kompie osadziło

Pliki i foldery na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy w HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Wklej loga SilentRunners


(Wojtas23 01 91) #9
"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"Windows update loader" = "C:\Windows\xpupdate.exe" [null data]

"73d497a9.exe" = "C:\Documents and Settings\Wojtek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\73d497a9.exe" [null data]

"taskdir" = "C:\WINDOWS\System32\taskdir.exe" [null data]

"0mcamcap" = "C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe" [null data]

"xp_system" = "C:\WINDOWS\inet20026\winlogon.exe" [file not found]

"WinMedia" = "C:\WINDOWS\System32\vxgame6.exe3072.exe" [null data]

"38841664.exe" = "C:\Documents and Settings\Wojtek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\38841664.exe" [null data]

"Windows installer" = "C:\winstall.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"zBrowser Launcher" = "C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" ["Logitech Inc."]

"AudioHQ" = "C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE" ["Creative Technology Ltd."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"73d497a9.exe" = "C:\WINDOWS\System32\73d497a9.exe" [null data]

"0mcamcap" = "C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe" [null data]

"Microsoft Office" = "C:\WINDOWS\System32\msoff.exe" [null data]

"xp_system" = "C:\WINDOWS\inet20026\winlogon.exe" [file not found]

"38841664.exe" = "C:\WINDOWS\System32\38841664.exe" [null data]

"ZPoint" = "C:\WINDOWS\System32\winmuse.exe" [null data]

"ControlPanel" = "C:\WINDOWS\System32\per.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile" [null data]

"yaemu.exe" = "C:\WINDOWS\System32\yaemu.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\winbrume.dll" [null data]

{31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}\(Default) = "*U" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

Powiedzcie mi jeszcze jak to się robi pokolei? Bo robie to I raz w życiu i nie chce czegoś spartolić :frowning: Wytłumaczycie krok po kroku co naciskac?:stuck_out_tongue: Troche śmieszne pytanie, ale zrozumcie mnie :lol:


(Kuz5) #10

Wyłaczasz przywracanie:

PPM=>Mój komputer=>Właściwości=>Przywracanie systemu=>"Wyłącz przywracanie systemu"

Restartujesz kompa, przy odpaleniu kompa klikasz F8 lub F5 z list wybierasz tryb awaryjny

Gdy juz jestes w trybie awaryjnym, usuwasz pliki zaznaczone na czerwono a wpisy w/w w HijackThis poprzez zaznaczenie szkodliwych wpisów i kliknięcie fix checked


(Wojtas23 01 91) #11

Dziękuję bardzo :smiley:

Zaraz powiem co i jak :slight_smile:

Złączono Posta : 28.05.2006 (Nie) 20:20

HeH zresetowałem kompa i na tym "Trwa uruchamianie systemu Windows" sie zawieszał! Nic sie nie dało zrobić.. Musiałem zrobić formata i wszystko teraz jest ok :slight_smile:

Tylko, że troche danych potrzebnych ubyło z dysku bo nie miałem jak przenieść :confused: Ale cóż.. coś za coś :wink: