Spyware albo jakieś inne g... (orthnapp.exe)

Witam. Problem dotyczy działania aplikacji orthnapp.exe wywoływanej w katalogu C:\WINDOWS\system32\ (XP). Wg. moich spostrzeżeń próbuje ona nawiązać połączenie ze stronami gdzie zliczane są wizyty (ale czy tylko ??). Znalazłem w google tylko jeden przypadek identyczny jak mój, a ponieważ nie potrafię wykonać takiej analizy jak autor wspomnianego wątku pozwolę sobie na linka => http://castlecops.com/postp668937.htm

Ponieważ żadne znane mi anty spyware nie poradziło sobie z problemem, proszę o pomoc.

pozdrawiam

Kuba

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę

C:\WINDOWS\System32\orthnapp.exe i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa … czyli resetujesz.

Proszę o log z Hijacka

Ale najpierw wyłącz przywracanie systemu,usuń plik i potem znowu włącz,spyware może robić sobie kopię i system ją będzie przywracał

używałes kiedyś Pocket Killbox??? :smiley:

To tak na szelki wypadek,aby kopia nie była przywracana,twórcy spyware potrafią też być pomysłowii :smiley:

Proszę:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:02, on 03-12-2005

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Directx\svchost.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Qurb\QSP-2.1.213.3\QOELoader.exe

C:\Program Files\Sygate\SHN\Sygate.exe

C:\Program Files\Zyl Soft\Shut Down Expert\ShutDown.exe

C:\Wazne\chelloinfo.exe

D:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\TaskSwitchXP\TaskSwitchXP.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\PROGRA~1\MICROS~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Sygate\SHN\sgserv.exe

C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe

C:\WINDOWS\system32\orthnapp.exe

D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

E:\TC_SBWay2\totalcmd.exe

C:\Wazne\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [QOELOADER] "C:\Program Files\Qurb\QSP-2.1.213.3\QOELoader.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [SyGateManager] C:\Program Files\Sygate\SHN\Sygate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ShutDown] C:\Program Files\Zyl Soft\Shut Down Expert\ShutDown.exe /Startup

O4 - HKCU\..\Run: [ChelloInfo] C:\Wazne\chelloinfo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "D:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TaskSwitchXP] C:\Program Files\TaskSwitchXP\TaskSwitchXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Trial Phishing Sweeper] C:\Program Files\PhshSwpr\PhshSwpr.exe -min

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Personalizuj Menu - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: RF Pasek Narzędzi - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Wypełnij Pola - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Zapisz Pola - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Zapisz - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zapisz Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF Pasek Narzędzi - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1133248896290

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE

O23 - Service: SyGateService (SaService) - Sygate technologies Inc. - C:\Program Files\Sygate\SHN\sgserv.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

usuń hijackeim

Cos nie tak myślę daj LOG z Silent Runners