Spyware i LOG


(Misiek Metal) #1

cały czas do kompa wlatują mi spywar'y, pewnie mam jakiś plik który to powoduje, proszę o sprawdzenie LOG'a:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:28:36, on 2006-07-14

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\dcomcfg.exe

C:\WINDOWS\System32\atmclk.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\Pozostałe\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxy.ilabs.pl/auto.pac

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {f7d40011-29bb-43eb-9c97-875ce89e9e36} - C:\WINDOWS\System32\hp100.tmp

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_24.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (file missing)

(Gutek) #2

Użyj SmitFraudFix i po tym nowe logi z HJT i Silenta, opis w przyklejonych :slight_smile: - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Misiek Metal) #3

niestety NIE DAM RADY ZROBIĆ SKANU SILENT RUNEREM, pewnie przez te spyware

ale tu jest log z SMITFRAUDFIX

SmitFraudFix v2.70


Scan done at 17:38:43,48, 2006-07-14

Run from C:\Documents and Settings\Tofik The Great\Pulpit\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix ran in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32


C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\dcom_21.dll FOUND !

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkdq?.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\hp???.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\hp????.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ld???.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ld????.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\mzoeut.dll FOUND !

C:\WINDOWS\system32\oleext.dll FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ot.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\regperf.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\sachostc.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\sachostp.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\sachosts.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\taskdir~.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\TheMatrixHasYou.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ts.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\vxgame?.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\vxgame?.exe????.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\vxgamet?.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\winbrume.dll FOUND !

C:\WINDOWS\system32\1024\ FOUND !


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Tofik The Great\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu


C:\DOCUME~1\TOFIKT~1\MENUST~1\Programy\BraveSentry FOUND !

C:\DOCUME~1\TOFIKT~1\MENUST~1\Programy\SpyQuake2.com FOUND !


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\TOFIKT~1\Ulubione


C:\DOCUME~1\TOFIKT~1\Ulubione\Antivirus Test Online.url FOUND !


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Moja bieľĄca strona g˘wna"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB8C34}"="DCOM Server"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"cholecyst"="{ee2975b6-e8d5-405e-8448-8fe9590f6cfb}"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]


NOWY LOG Z HJT

[code] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:42:48, on 2006-07-14 Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\System32\dcomcfg.exe C:\WINDOWS\System32\atmclk.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe D:\Pozostałe\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxy.ilabs.pl/auto.pac O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {f7d40011-29bb-43eb-9c97-875ce89e9e36} - C:\WINDOWS\System32\hp100.tmp O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/billard8\_2\_0\_0\_24.cab O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/billard9\_2\_0\_0\_24.cab O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing) O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (file missing)


(Gblade) #4

W smitfraudfix miałeś dać opcje 2 (automatycznego usuwnia),

tO powiedz co się pokazuje, treść błędu