Spyware infected, prosze o sprawdzenie Loga


(Tele89) #1
Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\System32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\rundll32.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

C:\windows\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\smss.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\windows\System32\LSASS.EXE

C:\winstall.exe

C:\windows\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\inet20003\mm4.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\windows\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\mokf\mokfm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\mokf\mokfa.exe

C:\windows\winlogon.exe

C:\Documents and Settings\fresie\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.cliprex.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My Search Bar - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [taz] C:\WINDOWS\taz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\windows\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\windows\System32\msoff.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Session Manager Subsystem] C:\windows\smss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Logon Process] C:\windows\winlogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\windows\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mokf] C:\PROGRA~1\COMMON~1\mokf\mokfm.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mytotalsearch.com/menusearch.html?p=CPXXXXXX59

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A5A5726F-CDC3-4B67-8D19-85084CF7CDD7}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Hints - C:\WINDOWS\system32\swndmail.dll

O20 - Winlogon Notify: Mixer - sndmixex.dl (file missing)

O23 - Service: Windows Logon Process Service (MSWinLogonProcService) - Unknown owner - C:\windows\winlogon.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\System32\nvsvc32.exe

wyskoczylo mi na pulpicie i pasku zadan "spyware infected" i teraz strasznie mi kompa muli. Prosze o sprawdzenie loga.

Złączono Posta : 13.01.2006 (Pią) 14:18

pomocy bo przez ten shit niemoge nic na kompie robic :confused:


(Gutek) #2

Wklejasz całego log-a z nagłowkiem

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

Daj po wszystkim oprócz log-a z hijacka z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989