Spyware Infected

Pomoooooocy…musze szybko postawić to moje stworzenie na nogi po tym jak mój brat się dorwał :wink:

Niebieskia tapeta “Spyware Infected”.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:23:01, on 2006-01-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\windows\adtech2006a.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\krur\krurm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\krur\krura.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\wawrkr.exe reg_run

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [drsmartloadb] c:\\drsmartloadb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe

O4 - HKCU\..\Run: [krur] C:\PROGRA~1\COMMON~1\krur\krurm.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1133297213701

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: App Management - C:\WINDOWS\system32\fpr8039ue.dll

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programy\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Programy\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe

Jestem w tym zielony a nie mam tyle czasu żeby system stawiać na nowo.

Pomóżcie mi proszę.

:arrow: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=31936

po prostu zainstaluj ad-aware Se albo spybot serch and destroy ja miałem tez z tym duuuuze problemy ale po tym jak zainstalowałem te programy jest Gites:D

A moge prosić o sprawdzenie loga?

Często to nic nie daje nich lepiej zobaczy tego linka co podał zagorskid i zastosuje się do rad picasso

No świetnie…Spybot powiedział mi:

Gratulacje, nie znaleziono żadnych zagrożeń.

A syf jak był tak jest :evil:

System pada coraz bardziej. :frowning:

Jakieś pomysły?

Czy to tak trudno zajrzeć pod linka, które podałem, odnaleźć odpowiednie objawy i zastosować się do instrukcji tam zawartych :?:

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

Dzięki Gutek…liczyłem właśnie na ciebie, ale nie miałem tyle czasu. :stuck_out_tongue:

Skanowanie kilkoma programami nic nie dało:

  • spybot

  • adaware

  • avast

Nie były w stanie nic znaleźć.

Postawiłem system na nowo…nocka z głowy, ale zależało mi na czasie.

Ale dzięki mimo wszystko.