Spyware&Malware Protection, Error Cleaner, Privacy Protector


(Erwin5) #1

Witam,

mam taki mały problem, od kilku dni pojawiają mi się pewne ostrzeżenia o wirusach i na pulpicie zainstalowały mi się pewne programy:

Spyware&Malware Protection,

Privacy Protector,

Error Cleaner.

Domyślam się że jest to jakiś wirus.

Jak to zlikwidować?????

Oto logi z HijackThisa:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:20, on 2008-01-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\mshost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\nod32krn.exe

C:\documents and settings\erwin5\ustawienia lokalne\dane aplikacji\yquavte.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SpeedBit Video Accelerator\VideoAcceleratorService.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SXG Advisor - {B0F2B740-1E56-450F-93FE-C23419DEC7C6} - C:\WINDOWS\dopfwrltfx.dll

O2 - BHO: (no name) - {C46F576D-CB2E-4F0A-87D0-C68B291B67B8} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O3 - Toolbar: The egodktf - {82EA267C-402D-4DB6-A2B8-EBF03D385CC1} - C:\WINDOWS\egodktf.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MSHost] C:\WINDOWS\system32\mshost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedBitVideoAccelerator] "C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\VideoAccelerator.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [Internet Download Accelerator] C:\Program Files\IDA\ida.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [yquavte] c:\documents and settings\erwin5\ustawienia lokalne\dane aplikacji\yquavte.exe yquavte

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] D:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: system.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O21 - SSODL: bxsnvqt - {101FD82E-2B0F-4A68-9AE6-50DEA4CF18DC} - C:\WINDOWS\bxsnvqt.dll

O21 - SSODL: aslpmqk - {F915F8CC-0C5B-47E3-8859-0B42D7A09EB3} - C:\WINDOWS\aslpmqk.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - GRISOFT, s.r.o. - (no file)

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - GRISOFT, s.r.o. - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SpeedBit Video Accelerator\VideoAcceleratorService.exe

O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm


--

End of file - 8660 bytes

#2


(Supinski Aleksander) #3

Też to miałem i pomógł format :stuck_out_tongue:


(Jacu2008) #4

Zacznij od ściągnięcia SmitFraudFix TU masz opis

Pogrubione na czarno, usuń ręcznie z dysku, resztę wpisów w hijacku.

Ściągnij Killboxa i w polu Full Path of File to Delete wklej:

Zaznaczasz Delete on Reboot, naciskasz czerwony x i restart komputera.

Ściągnij ComboFix

Wklej do notatnika:

Zapisz jako -> CFScript.txt

Upuść CFScript.txt na ikonkę combo

Daj nowy log z Combo

Usuń ten wpis, jeżeli pozostanie w Hijacku.

Dodatkowo użyj WWDC.

Skan AVG Anti -Spyware po update.

Ściągnij ATF CLEANER i wyczyść tempy w trybie awaryjnym


(system) #5

No tak, tylko że za pomocą Killboxa nie usuwa się kluczy rejestru.

Ten skrypt nic nie usunie, zapomniałeś o nagłówku - File::

W logu jeszcze:

oraz pozostałości po AV:

Proponuję rozpocząć od automatu ComboFix.