Spyware-problem


(romankul) #1

Potrzebuje aby ktos sprawdzil mi plik log.Prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:25:45, on 2005-01-11

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\apiex32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\sysih.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

E:\Programy\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

C:\Documents and Settings\Roman\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\lekrr.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\lekrr.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C71397C3-18BD-C88D-5E8E-E8FCC13C420E} - C:\WINDOWS\system32\netlj.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ad-watch] "E:\Programy\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149

O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)

O16 - DPF: {771A1334-6B08-4A6B-AEDC-CF994BA2CEBE} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4. ... egular.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMe ... loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C99BF7B2-0C7B-4520-AB5C-B317EC9179AD}: NameServer = 194.204.159.1

O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

O23 - Service: Network Security Service (NSS) - Unknown - C:\WINDOWS\system32\apiex32.exe


(Kuz5) #2

Do usunięcia:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\lekrr.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\lekrr.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R3 - Default URLSearchHook is missing

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)

O16 - DPF: {771A1334-6B08-4A6B-AEDC-CF994BA2CEBE} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4. ... egular.cab

Zainstaluj sp2


(romankul) #3

Dzieki ci.Tyle sie naczekalem.Jeszcze raz dziekuje.


(adpawl) #4

To nie wszystko...

Ja bym radził wywalić:

start->uruchom: msconfig

i wylączyć to z autostartu:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\apiex32.exe -wykasowac plik w trybie awaryjnym

C:\WINDOWS\system32\sysih.exe -wykasowac plik w trybie awaryjnym

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

Te wpisy z HijacjThis'a w trybie awaryjnym:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\lekrr.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\lekrr.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\udsjn.dll/sp.html#93256

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C71397C3-18BD-C88D-5E8E-E8FCC13C420E} - C:\WINDOWS\system32\netlj.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149

O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)

O16 - DPF: {771A1334-6B08-4A6B-AEDC-CF994BA2CEBE} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4. ... egular.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMe ... loader.cab

O23 - Service: Network Security Service (NSS) - Unknown - C:\WINDOWS\system32\apiex32.exe


(Adarek) #5

Skan programami :

CWShredder 2.12

Pestpatrol

Ewido Free Security Suite

ETD Security Scanner 3.0

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... 29424.html

Restart i daj nowego loga.

A jak już usuwasz za pomocą HijackThis to najpierw wyłącz przywracanie systemu i start od razu to trubu awaryjnego !!