Spyware...Prosze o sprawdzenie loga


(Smoluchs) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:22:20, on 2006-01-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\tool3.exe

C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

c:\windows\winsysban.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\rirom.exe

C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

C:\WINDOWS\c21vbHVjaHM\command.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\riroa.exe

C:\WINDOWS\inet20003\mm4.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\inet20003\mm4.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20003\3.00.13.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] c:\windows\winsysupd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysban] c:\windows\winsysban.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pro] C:\WINDOWS\tool2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [riro] C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\rirom.exe

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O20 - Winlogon Notify: Group Policy - C:\WINDOWS\system32\alctres.dll

O20 - Winlogon Notify: msupdate - C:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\c21vbHVjaHM\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Haha) #2

Nie usówaj bo nie jestem pewien czy dobzre jest spr. poczekaj na innych.

Pamietaj nie usówaj jeszcze.


(adam9870) #3

Pliki secure32.html tak jak napisał rudik77 usuń. Najlepiej killboxem

http://www.bleepingcomputer.com/files/s ... illBox.zip

Jeszcze usuń (to usuwasz w hijacku)

Uruchom kompa w trybie awaryjnym i skasuj ręcznie z dysku:

Radzę zainstalować dodatek z poprawkami do systemu Serwice Pack 2.


(SER) #4

No, trochę tego jest :slight_smile:

1.Wyłącz Przywracanie Systemu.

2.Uruchom komputer w trybie awaryjnym (F5 lub F8 )

3.Usuń podane wpisy w HiJack'u (naciskająć FIX CHECKED)

4.Usuń ręcznie zaznaczone na czerwono pliki i fodery (ustaw na pokazywanie ukrytych plików i folderów)

5.Dokończ skanerami on-line

6.Pokaż nowy log :slight_smile:

  1. Zainstaluj

ServicePack'a 2


(Smoluchs) #5
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:30:39, on 2006-01-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\windows\winsysban.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\rirom.exe

C:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\riroa.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\c21vbHVjaHM\command.exe

C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\rirol.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] C:\windows\winsysupd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysban] C:\windows\winsysban.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [riro] C:\PROGRA~1\COMMON~1\riro\rirom.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O20 - Winlogon Notify: Group Policy - C:\WINDOWS\system32\enjml1111.dll

O20 - Winlogon Notify: msupdate - C:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\c21vbHVjaHM\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(SER) #6

Co do tych wpisów mam podejrzenia :frowning: Jednak nie radzę Ci tego usuwać zanim ktoś nie potwierdzi :slight_smile:

Ale na pewno ServicePack 2


(Smoluchs) #7

na pulpicie mi teraz wyskoczyly skroty do róznych stro npxxx... darmowe mp3, stop spyware.


(Haha) #8

zobacz czy nie masz na dysku zainstalowane programy xxx.Przeskanuj programami od Spyware i Ad-Aware..

pokaz Loga jeszcze arz z HijackThis


(adam9870) #9

Przeskanuj kompa jakiś programem antydialerowym. Np. Koalą albo antydialerem TP. Programy są do pobrania z wortalu:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=83


(Haha) #10

Dołaczam peogramy

zainstaluj to

http://www.dobreprogramy.com/index.php? ... 82&id=1050

http://www.dobreprogramy.com/index.php? ... 88&id=1125

popatrz sobie mzoe cos znajdziesz dla siebie

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=11522


(Kuz5) #11

rudik77 i adam9870 ostatni raz sprawdzacie loga, jak nie jesteści w stanie sprawdzic dokładnie całego loga to nic nie piszcie bo źle się to skonczy dla was, a ty SER pogubiłeś troche syfu

Czy wy widzicie co wy wypisujecie, wystarczy zobaczyc co ma w logu i wszystko jest jasne a wy strzelacie co mu pomoże.

Jeszcze raz zobacze że bawicie sie w zgadywanke to uwiezcie mi nie recze za siebie - od pewnego czasu obserwuje was i zgadnijcie co widze, widzę syf na forum i nic wiecej :evil:

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłacz procesy Command Service i Network Monitor następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz cmdService => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

No i prosze główna przyczyna problemu:

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

Dodatkowo POCZYTAJ o usuwaniu fałszywej tapety


(Haha) #12

oppps to sie narobilo.. Sorka za klopoty..:slight_smile: ale zawsze podkreslam w Logach aby uzykownicy oczekali an inne komentarze i zeby nie usywali.. wiec prosze o zrozumienia ucze sie dopiero..


(Smoluchs) #13
Mam nadzieje ze to o to chodzi:) Nie moge tego usunac: C:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll A tego folderu nie ma:C:\WINDOWS\c21vbHVjaHM\command.exe

(Kuz5) #14

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

ATTRIB -R-S-H msiqtz32.dll

ATTRIB -R-S-H alctres.dll

ATTRIB -R-S-H mic40.dll

ATTRIB -R-S-H jt4o07h3e.dll

ATTRIB -R-S-H hr2s05f7e.dll

ATTRIB -R-S-H dimsrpcn.dll

ATTRIB -R-S-H k6620gjoe6oc0.dll

ATTRIB -R-S-H mmcertui.dll

ATTRIB -R-S-H cpmpstui.dll

DEL msiqtz32.dll

DEL alctres.dll

DEL mic40.dll

DEL jt4o07h3e.dll

DEL hr2s05f7e.dll

DEL dimsrpcn.dll

DEL k6620gjoe6oc0.dll

DEL mmcertui.dll

DEL cpmpstui.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz nowego loga L2MFix robionego z opcji 1 oraz HijackThis


(Smoluchs) #15
Mam pytanko: nie startowalem konsoli odzyskiwania tylko zainstalowalem Norton internet security 2006 i problemy zniknely czy nadal jest to konieczne? Z gory dzieki. O to mój log:Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:03:44, on 2006-01-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ccEmFlSv.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

O20 - Winlogon Notify: Run - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Usługa Norton Protection Center (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(Kacz2n) #16

W hijacku fix:

Daj jeszcze raz loga z hijacka i l2mfix.


(Kuz5) #17

I jeszcze loga z SilentRunners


(Smoluchs) #18

log z hijackthis


(X4d3t) #19

smoluchs!!


(Kuz5) #20

Chodz ten log masz juz czysty, to i tak na wszelki daj log z silenta

I pamietaj o znacznikach (tagach) QUOTE lub CODE