Spywarequake


(Kolasw) #1

Prosze ogólnie o sprawdzenie loga, ale najbardziej denerwuje mnie okienko "your computer is infected" :?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:51:48, on 2006-05-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\programy\CCProxy\CCProxy.exe

C:\program files\powerstrip\pstrip.exe

C:\progra~1\yahoo!\YCentral\YahooCentral.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

E:\programy\tlen\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

E:\programy\avast\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\3ds8\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\programy\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\pako\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [CCProxy] E:\programy\CCProxy\CCProxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [YCentral] c:\progra~1\yahoo!\YCentral\YahooCentral.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] E:\programy\tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "E:\programy\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Magic Nettrace - {92848C13-5482-49CB-B31C-CA8D74EFF508} - C:\Program Files\Magic NetTrace\MTIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Magic Nettrace - {92848C13-5482-49CB-B31C-CA8D74EFF508} - C:\Program Files\Magic NetTrace\MTIE.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {5DB05CB8-7751-469D-A1DD-45C8C201C013} (Blender 3D Plug-in Active X Control) - http://download.blender.org/release/plugin/Blender3DPlugin.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1139438899653

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1139438890481

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C1699B4A-58A0-4E2E-AB42-163BB3E07750}: NameServer = 194.204.52.34,217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E30FAC91-97C5-49CB-B08E-37627384CAF1}: NameServer = 194.204.52.34,217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\programy\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\programy\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\programy\avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\programy\avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: RaySat_3dsmax8 Server (mi-raysat_3dsmax8) - Unknown owner - E:\3ds8\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

(Gblade) #2

Poczytaj Usuwanie Spyware Quake, użyj opisanego narzędzia Smitrem i wklej loga z silent runers (opis jak zrobić i wkleić w przyklejonym)

W hijacku narazie możesz skosić: