SQL server 2000


(Ford Fokus) #1

ma ktos link do demka


(Ryan) #2

Nie ma dema. Jest okrojona wersja w ramach MSDE.