Stalker, gdzie jest Arena


(Pawel16gn) #1

nie zaznacza mi na PDA gdzie jest arena, koło jakiego budynku jest?