Start systemu


(Mszczerbetka) #1

Po starcie lub restarcie systemu ukazuje mi się - jak zwykle - pulpit, ale tylko na chwilę, bo za moment mam na ekranie wszystkie katalogi folderu programy (partycja d).


(lazikar) #2

Sprawdz w autoatarcie czy nie masz go wskazanego.


(Mszczerbetka) #3

Niestety, chyba nie umiem tego zrobić. Ścieżka: Documents and Settings - PC - Menu Start - Programy - Autostart - i tu nie ma nic. Jestem początkującum użuytkownikiem komputera - proszę o bardziej jasną odpowiedź.


(Patricko) #4

Zerknij do:

Otworz jakis okienko i kolejno:

Narzedzia > Opcje Folderow > Widok > zobacz czy niemasz czasem zaptaszkowanego "przywroc poprzednie okna po zalogowaniu"


(Mszczerbetka) #5

Nie ma tam "ptaszka"


(El Presidento) #6

Wklej screena co masz w start-uruchom-msconfig-uruchamianie


(Mszczerbetka) #7

uruchamianie8xv.th.jpg


(Tomek Zamlynny) #8

podaj LOG HijackThis, bo dwa wpisy sa podejrzane


(Mszczerbetka) #9
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:40:53, on 2005-11-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\T-Media\MMHotKey.EXE

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.25.0\gnotify.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\netsvst.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\Narzędzia\hijackthis\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.elbi.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KE9801] C:\PROGRA~1\T-Media\MMHotKey.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.25.0\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pdfFactory Pro Dispatcher v2] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe" /source=HKLM

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NetMonSVStat] C:\Program Files\MKS\Bin\netsvst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Programy zainstalowane\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - D:\Programy zainstalowane\Teleport\Teleport Pro\teleport.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DB7F39E4-4457-432B-8A49-8691F6F5ECCA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(JNJN) #10

W logu nic nie widać - ale niech sprawdzą specjaliści.

A zapytam po instalacji czego to się zaczeło.

Odistaluj kalendarz,restart kompa i zobacz.

Odinstaluj Tlen,restart kompa i zobacz.

Zabootuj kompa z płyty XP i konsola R i komenda.

chkdsk LiteraDysku /p /r

np chkdsk c: /p /r

po chkdsk,c:,p - spacja

/p: Sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów a napotkane naprawia.

/r: Lokalizuje bad sectory

i wykonaj chkdsk(scandisk) dla każdej partycji.

Pomoc

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=14270

Z uruchamiania w msconfig odptasz pozycje,restart i zobacz.

licząc od góry

poz 3,6,7,9,10.


(Mszczerbetka) #11

Pomogło "odptaszenie" tlena, ale on dalej tam siedzi, chociaż odinstalowany. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam wszystkich.


(El Presidento) #12

Jezeli chesz wywalic wpisu to wjedz:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run i wywal wpis tlena :slight_smile:


(Mszczerbetka) #13

Sorry, Zenek, ale jak wyżej napisałem, jestem początkującym użytkownikiem komputera. Niestety, nie wiem, jak to ugryźć.


(El Presidento) #14

marianek mysłalem ze chesz to usunąc jezeli wpis znajdujes sie tam ale jest odznaczony nie ruszaj go bo nie ma potrzebny jest zupełnie nieszkodliwy :roll:


(Mszczerbetka) #15

Dzięki!


(kris) #16

usuń go np. tym programem http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177