Startup Manager

Mam taki program Startup Manager. Które programy uruchamiające się przy starcie systemu mogę wyłączyć spośród:

-CTFMON.EXE

-services32

-DNS

-AWMON

-MSMSGS

-ATIPTA

-TkbellExe

-ATICCC

-ProSiteFinder

-Media Gateway

I co to w ogóle są za programy??

I jescze jedno: jak wyłączyć tą muzyczkę przy starcie systemu??

Z góry dziękuję

Więc muzykę wyłączysz w (XP)

Panel sterowania/dźwięki i urządzenia/zakładka dźwięki/schemat dźwiękowy/ i tam możesz wybrać czy nie ma być w ogóle dźwięku lub sobie poszczególnie wyłączasz dla danego motywu


-ProSiteFinder

-Media Gateway

Moim zdaniem możesz wyłączyć.

Pozdrawiam


Widze spywary jak naprzykłąd Media Gateway wklej loga

Jakie spywary?? Sknowałem ostatnio dysk Spybotem i Ad-Warem i nic nie wykrył. I o co chodzi z tym wklejeniem loga??

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Dobra! wklejam loga zrobionego HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 19:35:06, on 2005-10-24 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

C:\Program Files\Diskeeper Professional edition\DkService.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe 

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe 

C:\Program Files\InetGet\Adperform180safull.exe 

C:\Program Files\ProSiteFinder\ProSiteFinder.exe 

C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Common Files\Windows\services32.exe 

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 

C:\Program Files\Common Files\services.exe 

C:\Program Files\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe 

C:\Program Files\eMule\emule.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe 

C:\Program Files\Opera\Opera.exe 

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

C:\Program Files\ProSiteFinder\prositefinderh.exe 

C:\Program Files\ProSiteFinder\ProSiteFinder.exe 

C:\Gierki\Icy Tower\icytower13.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 

c:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\WINDOWS\explorer.exe 

C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe 

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe 

c:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

c:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

c:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-47E4-813F-2D5946E1FB9C} - C:\Program Files\ProSiteFinder\ProSiteFinder.dll 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL 

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll 

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll 

O2 - BHO: Internet Explorer Web Content Catcher - {FFF4E223-7019-4ce7-BE03-D7D3C8CCE884} - C:\Program Files\DNS\Catcher.dll 

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL 

O3 - Toolbar: 180search Toolbar - {93CECBB2-6B1B-448D-91B9-72604EF70105} - C:\Program Files\180search Assistant Programs\180search Toolbar\180ST.dll (file missing) 

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Professional edition\DkIcon.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime 

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause 

O4 - HKLM\..\Run: [ms-update] scvhost.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\InetGet\Adperform180safull.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ProSiteFinder] "C:\Program Files\ProSiteFinder\ProSiteFinder.exe" 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ms-update] scvhost.exe 

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ATIPRB] C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe /g 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [services32] C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-58-12-0000137.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [DNS] C:\Program Files\Common Files\mc-58-12-0000137.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart 

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html 

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html 

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html 

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html 

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html 

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123491148514 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6C8E4F9B-3B4F-4B21-B2A8-4D184EB0E981}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Diskeeper Professional edition\DkService.exe

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zrobione! Oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:17:17, on 2005-11-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Diskeeper Professional edition\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

c:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Professional edition\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123491148514

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6C8E4F9B-3B4F-4B21-B2A8-4D184EB0E981}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Diskeeper Professional edition\DkService.exe

LOG Ok możesz:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.

odinstaluj RealOne playera i zastąp Real Alternative

OK. Dzięki