Statistica 12 - test tukeya

Jak zobaczyć grupy jednorodne w teście Tukeya? Ewentualnie jak to samo uzyskać za pomocą GNU R?