Statistica 12 - test tukeya


(fakvat) #1

Jak zobaczyć grupy jednorodne w teście Tukeya? Ewentualnie jak to samo uzyskać za pomocą GNU R?