Stereo w Audacity


(Trelin) #1

jak sprawić, by odtwarzany na kompie dźwięk, nagrywany w Audacity, rejestrowany był w stereo, a nie mono?


(sdar) #2

Po uruchomieniu Audacity wybierasz menu Projekt->Nowa ścieżka stereo i zaczynasz nagrywanie.