Strasznie wolna praca systemu


(Asik :)) #1

Nie wiem czemu ale ostatnio moj komputer jakos dziwnie sie zachowuje...zawiesza sie, internet chodzi baardzo wolno-neostrada 512, przeglądanie stron staje sie męczące, #-o nie wiem co jest przyczyną, Kaspersky nic nie wykrywa.Myszka sie tez zacina,pasek postepu stoi w miejscu a jak juz wszystko ruszy to kilka razy mryga to samo...czesto tez sie wyswietla komunikat"internet nie moze wyswietlic strony bądź nie może jej znaleźć: a przeciez połaczenie jest poprawne.... :frowning: :frowning: :frowning:

Dołaczam loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:44:54, on 2008-04-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20733)


Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:Documents and SettingsAll UsersDane aplikacjiopqfoxifevgbetyz.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe

C:Program FilesBrotherBrmfcmonBrMfcWnd.exe

C:Program FilesBrotherBrmfcmonBrMfimon.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_05binjusched.exe

C:Program FilesBrotherControlCenter3brccMCtl.exe

C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe

C:WINDOWSsystem32cosmocosmoWeatherStation.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:program filessteamsteam.exe

C:WINDOWSsystem32mnirghap.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesWinRARWinRAR.exe

C:DOCUME~1lukiUSTAWI~1TempRar$EX00.843HijackThis.exe


R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:Program FilesFlashGetjccatch.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:PROGRA~1COMMON~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_05binssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:Program FilesFlashGetgetflash.dll

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:Program FilesNorton AntiVirusosCheck.exe"

O4 - HKLM..Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..Run: [Flashget] C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe /min

O4 - HKLM..Run: [BrMfcWnd] C:Program FilesBrotherBrmfcmonBrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM..Run: [ControlCenter3] C:Program FilesBrotherControlCenter3brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM..Run: [SunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_05binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [cosmoWeatherStation] C:WINDOWSsystem32cosmo/cosmoWeatherStation.exe

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [Steam] "c:program filessteamsteam.exe" -silent

O4 - HKCU..Run: [SpybotSD TeaTimer] C:Program FilesSpybot - Search & DestroyTeaTimer.exe

O4 - HKCU..Run: [uwqomqmn] C:WINDOWSsystem32mnirghap.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:Program FilesFlashGetjc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:Program FilesFlashGetjc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_05binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_05binssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) - http://download.gigabyte.com.tw/object/Dldrv.ocx

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:WINDOWSSYSTEM32WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINDOWSsystem32wpdshserviceobj.dll

O21 - SSODL: dwnrpofk - {0AF9FF0F-59DD-480D-8C43-353E9A1840F1} - C:WINDOWSdwnrpofk.dll (file missing)

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:PROGRA~1COMMON~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

co do tego loga to b.prosze niech juz zostanie w takiej formie, [-o<

http://wklej.org/id/1d2b8c03ec


(Agatonster) #2

Asik :slight_smile:,

Zobacz temat

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i dostosuj swój temat do zaleceń tam zawartych - konkretny tytuł, opis problemu.

W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gifprzy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(huber2t) #3

Podaj jeszcze raz z ukośnikami log z Hijackthis i z Combofix bo ten jest nie czytelny


(Asik :)) #4

oto poprawiony log z hijacka

http://wklej.org/id/ef61c518d4


(huber2t) #5

fix w hijackthis

Podaj logi z Combofix


(Asik :)) #6

to log z Combo

mam nadzieje ze cos to pomoże :confused:

http://wklej.org/id/e0cb8bb82b


(Gutek) #7

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools