Strasznie wolno chodzący komputer


(Sadekdawid) #1

Witam!

Komputer strasznie wolno chodzi.

Chyba chodzi o proces "spools.exe" ale nie moge go znaleźć na dysku a jak usuwam w hijackthis to powraca.

W trybie awaryjnym też pokazuje się proces: IEXPLORE.EXE, którego też nie można wyłączyć a przez co komputer wolno chodzi.

Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:20:25, on 2008-03-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\winlogon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Customer\Wireless USB utility V1.02\Wireless USB utility V1.02.exe

E:\E\Programy\gamma\gamma.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

E:\E\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VaCtrl] C:\Program Files\VoiceAge\Common\VaCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe" /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [autoload] C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\cftmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [runwinlogon] C:\WINDOWS\winlogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntuser] C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

O4 - Startup: Skrót do gamma.lnk = E:\E\Programy\gamma\gamma.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Wireless USB utility V1.02.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\partnership.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe

O23 - Service: aswUpdSv - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - c:\syshmia.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: clr_optimization_v2.0.50727_32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Harmonogram zadań (Schedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Łukasz14) #2

dawidryba , IEXPLORE.EXE to proces Internet Explorer’a i powinien sie wyłączyć, jeśli tak sie nie robi to ustaw priorytet procesu na Niski i przerzuć się na jakąś inną przeglądarkę internetową :wink:


(Sadekdawid) #3

nie używam Internet Explorera a gdy go włączam to ten proces jest podwójnie :confused:


(Łukasz14) #4

dawidryba , to spróbuj ustawic te 2 procesy na poziom niski, może to pomoże :wink:


(Leon$) #5

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642 ale nie włączaj

otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Longhorn2009) #6

Poczytaj to - Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku


(Leon$) #7

Co ty mu doradzasz kiedy on ma zasyfiony system to może zrobić jak wyleczy z wirusów

:slight_smile:


(Sadekdawid) #8

To chyba faktycznie pomogło.

Logi:

ComboFix 08-03-14.4 - Ryba 2008-03-17 19:21:39.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.478 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Ryba\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Ryba\Pulpit\CFScript.txt


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]


FILE ::

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\partnership.dll

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\cftmon.exe

c:\syshmia.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

C:\WINDOWS\winlogon.exe

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\partnership.dll

C:\Documents and Settings\Ryba\Dane aplikacji\ShoppingReport

C:\Documents and Settings\Ryba\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\Config.xml

C:\Program Files\ShoppingReport

C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.26\ShoppingReport.dll

C:\Program Files\ShoppingReport\Uninst.exe

C:\WINDOWS\system32\CcEvtSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cssrss.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

C:\WINDOWS\winlogon.exe


.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


-------\LEGACY_AVAST!_MAIL_SCANNER

-------\LEGACY_CCEVTSVC

-------\LEGACY_FCI

-------\LEGACY_SCHEDULE

-------\avast! Mail Scanner

-------\CcEvtSvc

-------\Driver

-------\FCI

-------\Schedule((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-17 to 2008-03-17 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-03-17 17:20 . 2007-07-30 19:19	271,224	--a------	C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2008-03-17 17:20 . 2007-07-30 19:18	30,072	--a------	C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui

2008-03-17 16:38 . 2006-10-04 15:06	1,197,294	-----c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysmain.sdb

2008-03-17 16:38 . 2006-10-04 15:06	764,868	-----c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\apph_sp.sdb

2008-03-17 16:38 . 2006-10-04 15:06	217,118	-----c---	C:\WINDOWS\system32\dllcache\apphelp.sdb

2008-03-17 16:36 . 2008-03-17 16:36

[code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:47:03, on 2008-03-17 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe C:\Program Files\Customer\Wireless USB utility V1.02\Wireless USB utility V1.02.exe E:\E\Programy\gamma\gamma.exe C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE E:\E\Programy\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O4 - HKLM…\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM…\Run: [VaCtrl] C:\Program Files\VoiceAge\Common\VaCtrl.exe O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM…\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice O4 - HKLM…\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - Startup: Skrót do gamma.lnk = E:\E\Programy\gamma\gamma.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe O4 - Global Startup: Wireless USB utility V1.02.exe.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\ O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe O23 - Service: aswUpdSv - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: clr_optimization_v2.0.50727_32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (file missing) O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


(Leon$) #9

Wylecz pendriva http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/PRT-Perlovga-Removal-Tool.shtml lub format

otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

Po restarcie jeśli wszystko będzie OK usuń ręcznie folder C: \Qoobox

usuń instalkę Combofix z dysku.

Możesz włączyć przywracanie systemu

:slight_smile:


(Sadekdawid) #10
ComboFix 08-03-14.4 - Ryba 2008-03-18 19:00:53.2 - NTFSx86

(Leon$) #11

Log wygląda na czysty

:slight_smile: