Strasznie zamulony komp i net, log do sprawdzenia


(Kubiako) #1

jak w temacie, skaner kaspersky online, Spybot - Search & Destroy, Ad-Aware SE Personal nic nie wykrywa a po zachwani widzę że cos nie tak.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 16:03:56, on 2007-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\opera\Opera.exe

G:\Nowy folder\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "D:\kaspersky\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\RunServices: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\kaspersky\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\kaspersky\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1154972156

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CE0E488A-E3D5-4BED-BF32-45A6B3A4EABD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: D:\KASPER~1\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: crypt - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypts.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\kaspersky\avp.exe

O23 - Service: msdll - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\msdll.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę msdll

Pliki zaznaczone na czerwono usuń ręcznie z dysku natomiast wpisy HijackThis.

Po wykonaniu wklej log z Deckard's System Scanner.


(Kubiako) #3

-- HijackThis (run as kubiako.exe) ---------------------------------------------

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:21:30, on 2007-06-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\kubiako\Pulpit\dss.exe

C:\PROGRA~1\HIJACK~1\kubiako.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "D:\kaspersky\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\kaspersky\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\kaspersky\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1154972156

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CE0E488A-E3D5-4BED-BF32-45A6B3A4EABD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: D:\KASPER~1\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\kaspersky\avp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"HTpatch"="C:\WINDOWS\htpatch.exe"

"SiSUSBRG"="C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe"

"Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd"

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup"

"nwiz"="nwiz.exe /install"

"NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"

"SpeedTouch USB Diagnostics"="\"C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe\" /icon"

"AVP"="\"D:\kaspersky\avp.exe\""

"KernelFaultCheck"=hex(2):25,73,79,73,74,65,6d,72,6f,6f,74,25,5c,73,79,73,74,\

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"Gadu-Gadu"="\"D:\Gadu-Gadu\gg.exe\" /tray"

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE"

"Windows Service Update"="C:\WINDOWS\System32\mswsgs.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoRecentDocsHistory"=dword:00000001

"StartMenuLogoff"=dword:00000001

"NoWelcomeScreen"=dword:00000001

"NoRecentDocsMenu"=dword:00000001

"NoFind"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"appinit_dlls"="D:\KASPER~1\adialhk.dll"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa

Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0\0\0

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos\0msv1_0\0schannel\0wdigest\0\0

Notification Packages REG_MULTI_SZ scecli\0\0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost]

LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0

NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0

rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0

imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0

termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0

HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0

DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0

Złączono Posta : 14.06.2007 (Czw) 16:50


(qrczak13) #4

Log ucięty, poczekaj cierpliwie na komunikat "All scans have completed".


(Kubiako) #5

Deckard's System Scanner v20070611.50

Run by kubiako on 2007-06-16 at 19:09:37

Computer is in Normal Mode.


-- System Restore --------------------------------------------------------------

Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.

-- Last 5 Restore Point(s) --

21: 2007-06-16 17:09:56 UTC - RP104 - Deckard's System Scanner Restore Point

20: 2007-06-16 11:15:47 UTC - RP103 - Deckard's System Scanner Restore Point

19: 2007-06-14 12:33:14 UTC - RP102 - Deckard's System Scanner Restore Point

18: 2007-06-13 18:22:59 UTC - RP101 - Software Distribution Service 2.0

17: 2007-06-12 20:33:29 UTC - RP100 - Software Distribution Service 2.0

-- First Restore Point --

1: 2007-06-10 10:57:41 UTC - RP84 - Zainstalowano Windows XP KB873339.

Performed disk cleanup.

-- HijackThis (run as kubiako.exe) ---------------------------------------------

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:10:20, on 2007-06-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\kubiako\Pulpit\dss.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\HIJACK~1\kubiako.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "D:\kaspersky\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\kaspersky\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\kaspersky\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1154972156

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CE0E488A-E3D5-4BED-BF32-45A6B3A4EABD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: D:\KASPER~1\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\kaspersky\avp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

-- File Associations -----------------------------------------------------------

.cpl - cplfile - shell\cplopen\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*

.cpl - cplfile - shell\runas\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLAsUser "%1",%*

-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

R0 VClone - c:\windows\system32\drivers\vclone.sys

R1 PQNTDrv - c:\windows\system32\drivers\pqntdrv.sys

R2 ElbyCDIO (ElbyCDIO Driver) - c:\windows\system32\drivers\elbycdio.sys

R3 Amps2prt (A4Tech PS/2 Port Mouse Driver) - c:\windows\system32\drivers\amps2prt.sys

R3 ElbyDelay - c:\windows\system32\drivers\elbydelay.sys

S3 msdirectxclicks - c:\documents and settings\kubiako\msdirectxclks.sys (file missing)

-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

S4 msdll - "c:\windows\system\msdll.exe" (file missing)

-- Suspicious Process Modules --------------------------------------------------

C:\WINDOWS\explorer.exe (pid 1308)

2006-12-21 14:30:44 102400 --a------ D:\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (pid 1540)

2006-12-21 14:30:44 102400 --a------ D:\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (pid 1568)

2006-12-21 14:30:44 102400 --a------ D:\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

-- Files created between 2007-05-16 and 2007-06-16 -----------------------------

2007-06-10 13:06:55 0 d-------- C:\WINDOWS\Prefetch

2007-06-10 13:05:53 0 d--hs---- C:\found.000

2007-06-10 12:51:44 0 d-------- C:\WINDOWS\peernet

2007-06-10 12:51:43 0 d-------- C:\WINDOWS\provisioning

2007-06-10 12:48:40 0 d-------- C:\WINDOWS\ServicePackFiles

2007-06-10 12:38:44 0 d-------- C:\WINDOWS\EHome

2007-06-09 16:55:26 217088 --a------ C:\WINDOWS\system32\yv12vfw.dll http://www.helixcommunity.org; Helix YV12 YUV Codec>

2007-06-09 16:55:26 144384 --a------ C:\WINDOWS\system32\Iacenc.dll

2007-06-09 16:55:26 217088 --a------ C:\WINDOWS\system32\i420vfw.dll http://www.helixcommunity.org; Helix I420 YUV Codec>

2007-06-09 16:55:26 39936 --a------ C:\WINDOWS\system32\huffyuv.dll

2007-06-09 16:55:25 548864 --a------ C:\WINDOWS\system32\x264vfw.dll

2007-06-09 16:55:25 630784 --a------ C:\WINDOWS\system32\vp7vfw.dll

2007-06-09 16:55:25 438272 --a------ C:\WINDOWS\system32\vp6vfw.dll

2007-06-09 16:55:23 180224 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll

2007-06-09 16:55:22 10752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

2007-06-08 18:31:15 26112 --a------ C:\WINDOWS\system32\xpsp1hfm.exe

2007-06-08 18:25:21 171280 --a------ C:\WINDOWS\system32\jit.dll

2007-06-08 18:25:21 46352 --a------ C:\WINDOWS\setdebug.exe

2007-06-08 18:25:20 139536 --a------ C:\WINDOWS\system32\javaee.dll

2007-06-08 18:25:20 313856 --a------ C:\WINDOWS\system32\dx3j.dll

2007-06-08 18:25:20 6550 --a------ C:\WINDOWS\jautoexp.dat

2007-06-08 18:25:15 113 --a------ C:\WINDOWS\system32\zonedon.reg

2007-06-08 18:25:14 113 --a------ C:\WINDOWS\system32\zonedoff.reg

2007-06-08 18:25:14 171792 --a------ C:\WINDOWS\system32\wjview.exe

2007-06-08 18:25:14 286992 --a------ C:\WINDOWS\system32\vmhelper.dll

2007-06-08 18:25:14 21264 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjdbc10.dll

2007-06-08 18:25:14 947472 --a------ C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

2007-06-08 18:25:13 154384 --a------ C:\WINDOWS\system32\msawt.dll

2007-06-08 18:25:13 172304 --a------ C:\WINDOWS\system32\jview.exe

2007-06-08 18:25:13 15120 --a------ C:\WINDOWS\system32\jdbgmgr.exe

2007-06-08 18:25:13 404752 --a------ C:\WINDOWS\system32\javart.dll

2007-06-08 18:25:13 63248 --a------ C:\WINDOWS\system32\javaprxy.dll

2007-06-08 18:25:12 187152 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacypt.dll

2007-06-08 18:25:11 49424 --a------ C:\WINDOWS\system32\clspack.exe

2007-06-08 15:21:26 82258 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat

2007-06-08 15:21:26 82258 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat

2007-06-08 15:21:12 178720 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat

2007-06-08 15:21:12 4367136 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2007-06-07 23:16:37 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Kaspersky Lab

2007-06-06 22:31:19 0 d-------- C:\Program Files\GameSpy Arcade

2007-06-06 22:19:26 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\bits

2007-06-06 22:19:00 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\PreInstall

2007-06-06 22:18:57 0 d--h----- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2007-06-06 22:08:42 43520 --a------ C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

2007-06-06 21:21:38 74880 --a------ C:\WINDOWS\system32\dload.exe

2007-06-06 20:42:58 237568 --a------ C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll

2007-06-06 20:42:50 921600 --a------ C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll

2007-06-06 20:42:15 188416 --a------ C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll

2007-06-06 20:42:09 45056 --a------ C:\WINDOWS\system32\ogg.dll

2007-06-06 20:42:07 1415680 --a------ C:\WINDOWS\system32\WMV9VCM.dll

2007-06-06 20:41:02 245760 --a------ C:\WINDOWS\system32\mplvpx.dll

2007-06-06 20:40:43 9216 --a------ C:\WINDOWS\system32\cpuinf32.dll

2007-06-06 20:37:51 593920 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2007-06-06 20:36:23 0 d-------- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2007-06-06 19:34:09 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-06-06 19:20:45 29696 -----n--- C:\crypts.dll

2007-06-06 19:20:40 68608 --a------ C:\helpmsw.exe

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\WinSxS

2007-06-06 19:14:24 0 dr------- C:\WINDOWS\Web

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\twain_32

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\wins

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\wbem

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\usmt

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\spool

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\ShellExt

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Setup

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\ras

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\oobe

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\npp

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\mui

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\inetsrv

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\IME

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\icsxml

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\ias

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\export

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\disdn

2007-06-06 19:14:24 0 dr-hs--c- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\dhcp

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\config

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\3com_dmi

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\3076

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\2052

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1054

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1045

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1042

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1041

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1037

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1033

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1031

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1028

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\1025

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\security

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Resources

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\repair

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\mui

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\msapps

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\msagent

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Media

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\java

2007-06-06 19:14:24 0 d--h----- C:\WINDOWS\inf

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\ime

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Help

2007-06-06 19:14:24 0 dr--s---- C:\WINDOWS\Fonts

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Driver Cache

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Debug

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Cursors

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Connection Wizard

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\Config

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\AppPatch

2007-06-06 19:14:24 0 d-------- C:\WINDOWS\addins

2007-06-06 19:12:16 0 -ra------ C:\WINDOWS\system32\TFTP368

2007-06-06 19:10:04 119 --a------ C:\WINDOWS\system32\tolotg.bat

2007-06-06 18:59:47 32768 --a------ C:\WINDOWS\system32\WooDial2000.dll

2007-06-06 18:59:11 0 d-------- C:\Program Files\Thomson

2007-06-06 18:58:10 0 d-------- C:\Program Files\Neostrada TP

2007-06-06 18:54:39 0 d-------- C:\Program Files\Winamp

2007-06-06 18:53:22 107132 --a------ C:\WINDOWS\UninstallThunderbird.exe

2007-06-06 18:52:56 3192 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-06-06 18:47:55 0 d-------- C:\Program Files\Google

2007-06-06 18:46:34 0 d-------- C:\Program Files\MyGlobalSearch

2007-06-06 18:40:25 0 d-------- C:\Program Files\EPSON

2007-06-06 18:19:34 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\ODBC

2007-06-06 18:19:31 0 dr------- C:\Program Files

2007-06-06 18:19:31 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines

2007-06-06 18:18:43 9984 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Amps2prt.sys

2007-06-06 18:18:38 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2007-06-06 18:18:38 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2007-06-06 18:18:37 0 d-------- C:\Program Files\A4Tech

2007-06-06 18:18:16 0 d-------- C:\Documents and Settings

2007-06-06 18:11:18 49152 -----n--- C:\WINDOWS\system32\MultiSZ.dll info@nero.com; MultiSZ/ACL Installation Library>

2007-06-06 18:11:14 106496 --a------ C:\WINDOWS\system32\TwnLib20.dll

2007-06-06 18:11:14 35328 --a------ C:\WINDOWS\system32\picn20.dll

2007-06-06 18:11:14 532480 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll

2007-06-06 18:11:14 507904 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll

2007-06-06 18:11:13 155648 --a------ C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

2007-06-06 18:07:11 0 d---s---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft

2007-06-06 17:59:07 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-06-06 17:58:28 0 d-------- C:\Program Files\PowerQuest

2007-06-06 17:55:27 0 d-------- C:\WINDOWS\RegisteredPackages

2007-06-06 17:54:36 0 d-------- C:\WINDOWS\nview

2007-06-06 17:54:26 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2007-06-06 17:53:44 0 d-------- C:\WINDOWS\Profiles

2007-06-06 17:53:43 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Adobe

2007-06-06 17:53:43 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe

2007-06-06 17:53:06 237568 --a------ C:\WINDOWS\CMIUninstall.exe

2007-06-06 17:53:06 212992 --a------ C:\WINDOWS\CmiRmRedundDir.exe

2007-06-06 17:53:06 28672 --a------ C:\WINDOWS\CMIRmDriver.dll

2007-06-06 17:53:05 0 d-------- C:\Program Files\C-Media 3D Audio

2007-06-06 17:52:58 306688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2007-06-06 17:52:48 0 d-------- C:\Program Files\SiSLan

2007-06-06 17:52:33 3072 -ra------ C:\WINDOWS\winio.sys

2007-06-06 17:52:33 45056 -ra------ C:\WINDOWS\winio.dll http://www.internals.com; WinIo>

2007-06-06 17:52:33 106496 --a------ C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

2007-06-06 17:52:33 3583 --a------ C:\WINDOWS\SiSport.sys

2007-06-06 17:52:33 32768 --a------ C:\WINDOWS\SIS_LIB.DLL

2007-06-06 17:52:33 28672 -ra------ C:\WINDOWS\htpatch.exe

2007-06-06 17:52:31 30848 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SISAGPX.SYS

2007-06-06 17:52:30 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups

2007-06-06 17:52:08 304640 --a------ C:\WINDOWS\IsUn0415.exe

2007-06-06 17:50:55 5824 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS

2007-06-06 17:50:20 0 d--hs---- C:\WINDOWS\Installer

2007-06-06 17:49:25 0 d--hs---- C:\System Volume Information

2007-06-06 17:46:43 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\xircom

2007-06-06 17:46:43 0 d-------- C:\Program Files\microsoft frontpage

2007-06-06 17:46:23 0 -rahs---- C:\MSDOS.SYS

2007-06-06 17:46:23 0 -rahs---- C:\IO.SYS

2007-06-06 17:46:23 0 --a------ C:\CONFIG.SYS

2007-06-06 17:46:23 0 --a------ C:\AUTOEXEC.BAT

2007-06-06 17:45:36 0 dr------- C:\WINDOWS\Offline Web Pages

2007-06-06 17:45:36 0 d---s---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2007-06-06 17:45:15 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\DirectX

2007-06-06 17:44:37 0 d---s---- C:\WINDOWS\Tasks

2007-06-06 17:44:35 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\MSSoap

2007-06-06 17:44:30 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Macromed

2007-06-06 17:44:30 0 d-------- C:\WINDOWS\srchasst

2007-06-06 17:44:28 0 d-------- C:\Program Files\Movie Maker

2007-06-06 17:44:25 0 d-------- C:\WINDOWS\PCHealth

2007-06-06 17:44:24 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Restore

2007-06-06 17:43:53 21856 --a------ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2007-06-06 17:43:50 0 d-------- C:\WINDOWS\Registration

2007-06-06 17:43:48 0 d--h----- C:\Program Files\WindowsUpdate

2007-06-06 17:43:48 0 d-------- C:\Program Files\Usługi online

2007-06-06 17:43:45 0 d-------- C:\Program Files\Messenger

2007-06-06 17:43:41 0 d-------- C:\Program Files\MSN Gaming Zone

2007-06-06 17:43:13 0 d-------- C:\Program Files\Windows NT

2007-06-06 17:43:10 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\MsDtc

2007-06-06 17:43:10 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Com

-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

2007-06-12 22:39:17 355486 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-06-12 22:39:17 49492 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-06-10 12:41:00 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Media Player Classic

2007-06-09 12:22:13 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\DivX

2007-06-08 21:42:19 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Adobe

2007-06-06 20:49:26 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Lavasoft

2007-06-06 19:49:28 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Gadu-Gadu

2007-06-06 19:34:13 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Talkback

2007-06-06 19:34:09 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Mozilla

2007-06-06 19:34:08 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Thunderbird

2007-06-06 19:08:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Opera

2007-06-06 18:51:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Macromedia

2007-06-06 18:48:17 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Google

2007-06-06 18:20:05 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Help

2007-06-06 18:19:16 62 --ahs---- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\desktop.ini

2007-06-06 17:53:43 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\InterTrust

2007-06-06 17:50:18 0 d-------- C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji\Identities

2007-04-23 02:15:29 3596288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll

2007-04-23 02:02:34 196608 --a------ C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll

2007-04-23 02:02:34 73728 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll

-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"HTpatch"="C:\WINDOWS\htpatch.exe"

"SiSUSBRG"="C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe"

"Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd"

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup"

"nwiz"="nwiz.exe /install"

"NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"

"SpeedTouch USB Diagnostics"="\"C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe\" /icon"

"AVP"="\"D:\kaspersky\avp.exe\""

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"Gadu-Gadu"="\"D:\Gadu-Gadu\gg.exe\" /tray"

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE"

"Windows Service Update"="C:\WINDOWS\System32\mswsgs.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoRecentDocsHistory"=dword:00000001

"StartMenuLogoff"=dword:00000001

"NoWelcomeScreen"=dword:00000001

"NoRecentDocsMenu"=dword:00000001

"NoFind"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"appinit_dlls"="D:\KASPER~1\adialhk.dll"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa

Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0\0\0

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos\0msv1_0\0schannel\0wdigest\0\0

Notification Packages REG_MULTI_SZ scecli\0\0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost]

LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0

NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0

rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0

imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0

termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0

HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0

DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-06-16 at 19:12:53 ---------

Deckard's System Scanner v20070611.50

Extra logfile - please post this as an attachment with your post.


-- System Information ----------------------------------------------------------

Microsoft Windows XP Professional (build 2600) SP 2.0

Architecture: X86; Language: Polish

CPU 0: AMD Athlon XP 2000+

Percentage of Memory in Use: 38%

Physical Memory (total/avail): 767.48 MiB / 475.02 MiB

Pagefile Memory (total/avail): 1876.23 MiB / 1641.44 MiB

Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1966.43 MiB

A: is Removable (No Media)

C: is Fixed (NTFS) - 19.53 GiB total, 13.3 GiB free.

D: is Fixed (NTFS) - 39.07 GiB total, 18.98 GiB free.

E: is Fixed (NTFS) - 29.3 GiB total, 28.21 GiB free.

F: is Fixed (NTFS) - 19.53 GiB total, 18.98 GiB free.

G: is Fixed (NTFS) - 41.61 GiB total, 38.94 GiB free.

H: is CDROM (CDFS)

I: is CDROM (No Media)

-- Security Center -------------------------------------------------------------

AUOptions is set to notify before install.

-- Environment Variables -------------------------------------------------------

ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users

APPDATA=C:\Documents and Settings\kubiako\Dane aplikacji

CLASSPATH=.;D:\QUICK TIME\QTSYSTEM\QTJAVA.ZIP

CLIENTNAME=Console

CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files

COMPUTERNAME=KUBIAK

ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

FP_NO_HOST_CHECK=NO

HOMEDRIVE=C:

HOMEPATH=\Documents and Settings\kubiako

LOGONSERVER=\KUBIAK

NUMBER_OF_PROCESSORS=1

OS=Windows_NT

Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;E:\quick time\QTSystem\

PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH

PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86

PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 10 Stepping 0, AuthenticAMD

PROCESSOR_LEVEL=6

PROCESSOR_REVISION=0a00

ProgramFiles=C:\Program Files

PROMPT=$P$G

QTJAVA=D:\QUICK TIME\QTSYSTEM\QTJAVA.ZIP

SESSIONNAME=Console

SystemDrive=C:

SystemRoot=C:\WINDOWS

TEMP=C:\DOCUME~1\kubiako\USTAWI~1\Temp

TMP=C:\DOCUME~1\kubiako\USTAWI~1\Temp

USERDOMAIN=KUBIAK

USERNAME=kubiako

USERPROFILE=C:\Documents and Settings\kubiako

windir=C:\WINDOWS

__COMPAT_LAYER=DisableCicero

-- User Profiles ---------------------------------------------------------------

kubiako (admin)

Administrator (admin)

-- Add/Remove Programs ---------------------------------------------------------

--> D:\PROGRAMY SYSTEM\DIVX\CONVERTERUNINSTALL.EXE /CONVERTER

--> rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf

Ad-Aware SE Personal --> D:\PROGRA~1\AD-AWA~1\UNWISE.EXE D:\PROGRA~1\AD-AWA~1\INSTALL.LOG

Adobe Acrobat 5.0 --> C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -f"C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.dll"

Adobe Photoshop 7.0 --> C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -F"D:\ADOBE PHOTOSHOP 7\UNINST.ISU" -C"D:\ADOBE PHOTOSHOP 7\UNINST.DLL"

Ahead Nero - Burning Rom --> C:\WINDOWS\UNNERO.exe /UNINSTALL

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB898461) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB900485) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900485$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB908531) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908531$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB910437) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB910437$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB911280) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911280$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB922582) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922582$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB927891) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927891$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB931836) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931836$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB890046) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890046$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB893756) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893756$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB896358) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896358$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB896423) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896423$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB896424) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896424$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB896428) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896428$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB899587) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899587$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB899589) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899589$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB899591) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899591$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB900725) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900725$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB901017) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901017$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB901214) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901214$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB902400) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902400$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB904706) -->

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB905414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905414$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB905749) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905749$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB908519) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908519$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB911562) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911562$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB911927) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911927$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB912919) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912919$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB913580) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913580$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB914388) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914388$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB914389) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914389$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB917344) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917344$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB917422) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917422$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB917953) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917953$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB919007) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB919007$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB920670) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920670$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB920683) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920683$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB920685) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920685$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB921398) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB921398$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB921883) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB921883$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB922616) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922616$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB922819) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922819$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923191$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923414$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923789) --> C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\genuinst.exe C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\KB923789.inf

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923980) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923980$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB924191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924191$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB924270) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924270$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB924496) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924496$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB924667) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924667$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB925902) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925902$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB927779) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927779$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB927802) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927802$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB928255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928255$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB928843) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928843$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB929123) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929123$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB929969) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929969$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB931261) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931261$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB931784) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931784$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB933566) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB933566$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB935839) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935839$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB935840) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935840$\spuninst\spuninst.exe"

Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows XP (KB923689) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$\spuninst\spuninst.exe"

ALLPlayer V2.4 --> "D:\ALLPLAYER\UNINS000.EXE"

Archiwizator WinRAR --> D:\PROGRAMY SYSTEM\WINRAR\UNINSTALL.EXE

AVIcodec (remove only) --> "D:\PROGRAMY SYSTEM\AVICODEC\UNINST.EXE"

C-Media 3D Audio --> C:\WINDOWS\CMIUnInstall.exe

CCleaner (remove only) --> "D:\PROGRAMY SYSTEM\CCLEANER\uninst.exe"

Counter-Strike: Condition Zero --> D:\CONDIT~1\UNWISE.EXE D:\CONDIT~1\INSTALL.LOG

DivX Content Uploader --> D:\PROGRAMY SYSTEM\DIVX\DIVXCONTENTUPLOADERUNINSTALL.EXE /CUPLOADER

DivX Converter --> D:\PROGRAMY SYSTEM\DIVX\CONVERTERUNINSTALL.EXE /CONVERTER

DivX Player --> D:\PROGRAMY SYSTEM\DIVX\DIVXPLAYERUNINSTALL.EXE /PLAYER

DivX Web Player --> D:\PROGRAMY SYSTEM\DIVX\DIVXWEBPLAYERUNINSTALL.EXE /PLUGIN

DoctorTweak XP v1.75 --> D:\PROGRAMY SYSTEM\DR TWEAK\UNINSTALL.EXE

Dokumentacja techniczna ESC66 --> C:\Program Files\EPSON\TPMANUAL\ESC66\REF_G\DOCUNINS.EXE

eMule --> "D:\EMULE\UNINSTALL.EXE"

English Translator 3 --> D:\ENGLISH TRANSLATOR 3\SETUP.EXE -UNINSTALL

Gadu-Gadu 7.7 --> D:\GADU-GADU\SETUP.EXE

Google Earth --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information{3DE5E7D4-7B88-403C-A3FD-2017A8240C5B}\setup.exe" -l0x9 -removeonly

Gronzo ver 0.94 --> "D:\GRONZO\UNINS000.EXE"

HijackThis 1.99.1 --> C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe /uninstall

iOfficeWorks 7.64 --> C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Uninst32.exe

K-Lite Codec Pack 3.1.5 Full --> "D:\programy system\divx\K-Lite Codec Pack\unins000.exe"

Kaspersky Internet Security 6.0 --> MsiExec.exe /I{D0DCD54F-C829-41A5-AF32-71E632BB0E2C}

Kaspersky Internet Security 6.0 --> MsiExec.exe /I{D0DCD54F-C829-41A5-AF32-71E632BB0E2C}

Kaspersky Online Scanner --> C:\WINDOWS\System32\KASPER~1\KASPER~1\kavuninstall.exe

Macromedia Shockwave Player --> C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\Install.log

Mozilla Thunderbird (1.5) --> C:\WINDOWS\UninstallThunderbird.exe /ua "1.5 (pl)"

NVIDIA Display Driver --> C:\WINDOWS\System32\nvudisp.exe Uninstall C:\WINDOWS\System32\nvdisp.nvu,NVIDIA Display Driver

Opera 9.10 --> MsiExec.exe /X{750B9AD1-4C63-4143-94C5-6FB304199BAD}

Oprogramowanie drukarki EPSON --> C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /r

Poprawka systemu Windows XP - KB873339 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB873339$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB885835 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885835$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB885836 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885836$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB885884 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB885884$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB886185 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB886185$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB887472 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB887472$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB888302 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB888302$\spuninst\spuninst.exe

Poprawka systemu Windows XP - KB890859 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890859$\spuninst\spuninst.exe"

Poprawka systemu Windows XP - KB891781 --> C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891781$\spuninst\spuninst.exe

PowerQuest PartitionMagic 8.0 --> C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{6BE2A4A4-99FB-48ED-AE1E-4E850389F804}

Quake III Arena --> C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -FD:\QUAKE3\QIII.ISU

QuickTime --> MsiExec.exe /I{F07B861C-72B9-40A4-8B1A-AAED4C06A7E8}

SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver --> C:\Progra~1\SiSLan\Uninst.exe

SpeedTouch USB Software --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information{D41FAAA9-8048-4906-86B2-9AADEA1FA0B7}\setup.exe" /l0009 -Control_Panel

Spybot - Search & Destroy 1.4 --> "D:\PROGRAMY SYSTEM\SPYBOT - SEARCH & DESTROY\UNINS000.EXE"

Switch Off --> "D:\PROGRAMY SYSTEM\SWITCH OFF\UNINSTALL.EXE"

Tony Hawks Pro Skater 4 --> MsiExec.exe /X{E0F07676-2C60-4465-A727-20DE3BFCABAC}

VirtualCloneDrive --> "D:\VIRTUALCLONEDRIVE\VCD-UNINST.EXE" /D="D:\VIRTUALCLONEDRIVE"

Winamp (remove only) --> "D:\WINAMP\UNINSTWA.EXE"

WinZip --> "D:\PROGRAMY SYSTEM\WINZIP\WINZIP32.EXE" /UNINSTALL

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-06-16 at 19:12:53 ---------