Strasznie zamulony komp!-log


(Ula Radek) #1

od dwoch dni mam zamulonego kompa prosze o pomoc.dziekuje z gory!!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:20:21, on 2006-11-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Programy\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\Programy\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

D:\Programy\ewido anti-malware\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

D:\Programy\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

D:\Programy\ewido anti-malware\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

D:\Programy\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

D:\programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

D:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\U&R\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.312\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] d:\Programy\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Programy\ewido anti-malware\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Programy\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar1.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Programy\ewido anti-malware\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\Programy\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzebne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Ula Radek) #3

Bieniol dzieki za czas i chec pomocy. Pozdro!