Strasznie zwolnił mi internet!


(Ragges) #1

Mam internet 2MB/s w Chello . Jednak teraz chodzi mi tak tragicznie że nie wiem co robić . Zmiana nastąpiła z dnia na dzień .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:42:00, on 2006-11-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Dominik\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [hspgwmyrfkddd] C:\WINDOWS\System32\yjmsqkd.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [spd] C:\inp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [s\eaj] C:\WINDOWS\System32\rrfxvkxxiwv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [[qPeQqSiZoWyTmLy[k^wP] C:\Program Files\Winamp\winampa.txt:apmaniw.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Windows Firewall Monitor] C:\inp.exe

O4 - HKCU..\Run: [AMP Agent] C:\Program Files\Common Files\ARS Company\Agent\Agent.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\RunServices: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.line6.net

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.cyberlink.com/winxp/CheckDVD.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 3307752359

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: netconf32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\netconf32.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Performance True Type Fonts (PerfFont) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\perfont.exe (file missing)

O23 - Service: Win32Sr - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32ssr.exe (file missing)

Co mam robić ? Proszę pomóżcie


(boger) #2

O4 - HKLM..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

tu masz opis co zrobic:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=69332

Złączono Posta : 03.11.2006 (Pią) 0:34

i nie mam pojecia co to jest, poczekaj na expertow


(Myszonus) #3

boger :?

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługę :

  • netconf32

  • Performance True Type Fonts

  • Win32Sr

Start --> uruchom --> cmd :

  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono skasuj z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.

  4. Daj log z Silent Runners – tu masz opis.


(Gutek) #4

ostrzegałem :evil:


(Ragges) #5

Dzięki wielkie . Teraz wpis wygląda tak . Nie wiem czy jeszcze coś mam zrobić ale wszystko działa już jak należy . Dzięki jeszcze raz


(adam9870) #6

Zostało. Skasuj wpisy w hjt ponieważ zapewne tylko resztki w rejestrze zostało i pokaż log z SilentRunners.


(Ragges) #7


(Bbieniol) #8

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowy log :slight_smile:


(Ragges) #9

Wielkie dzięki . A tak z ciekawości , co to daje ?


(Bbieniol) #10

Usuwa puste wpisy z rejestru :slight_smile:

Powtarzam prośbę:


(Ragges) #11

Co znaczy nowy log ? Jestem trochę niekumaty , sorry :smiley:


(Bbieniol) #12

Generujesz jeszcze raz log :slight_smile: I wklejasz go na forum :slight_smile:


(Ragges) #13

Złączono Posta : 05.11.2006 (Nie) 20:13

Złączono Posta : 05.11.2006 (Nie) 20:14

Sorry za tamten . :smiley:


(adam9870) #14

Jest ok.

Możesz zajrzeć:Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.


(Ragges) #15

Super ! Wielkie dzięki . Jesteście genialni :D:D:D:D:D:D:D:D

Złączono Posta : 09.11.2006 (Czw) 21:09

Mam jeszcze jedno pytanie . W sumie nie pasuje do tego dzialu ale musze je zadać . Jak wypakowuje winrarem często dzieje się tak że jakiś plik przekracza w nazwie 250 znaków i się nie wypakowuje . Przy ściąganiu dyskografii jest to dość kłopotliwa czynność , zmieniać nazwy większości plików . Da się to jakoś obejść ?

Złączono Posta : 10.11.2006 (Pią) 16:45

Mam pytanie trochę odbiegające od tematu : Chce zainstalować Call of Duty i wyświetla mi że nie mam pliku mss32.dll . Więc go ściągnąłem . Teraz wyświetla się błąd : WIN_ERROR : EXE_ERR_MSS_INIT_FAILED_MP

Złączono Posta : 02.12.2006 (Sob) 18:30

Czy nadal jest dobrze ? Bo znowu coś dziwnie działa