Streamripper


(Mikelo) #1

Nagrywam niektóre audycje radiowe dzięki Streamripper for Winamp, chciałbym je później zapisać na płycie CD-R w formacie mp3 przy użyciu Nero 7/Nero StartSmart. Dotychczasowe próby nie powiodły się. Nero nie znajduje plików Streamrippera i nie może ich dodać do tworzonej płyty. Jakie jest optymalne rozwiązanie tego problemu?.


(aju) #2

Spakować pliki Streamripper do archiwum np. rar, zip, 7z.