Strona domowa IE


(Doraendsawa) #1

nie mogę zmienić strony domowej IE pomimo że zmieniam w opcjach

mam ustawione w ad aware tez swoja lecz nic z tego.Ta stronka to msn.com wiem że to nic złego ale mam jej dość :frowning:

prosze o radę .Aha jak zmieniam w ad aware to po jego włączeniu nie pyta czy zachowac zmianę .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:32:55, on 2005-09-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.953\HijackThis.exe


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [I downloaded pirated Software I post my Hijack Log] C:\WINDOWS\system32\_.gof

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1118587433014

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Intel PDS - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cba\pds.exe (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

(lazikar) #2

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=82&id=657

Uzyj programiku. :wink:


(Doraendsawa) #3

próbowałam i nic z tego :cry:


(Qbek50) #4

Wyłącz przywracanie systemu:

Mój komputer -> Właściwości-> Przywracanie systemu -> Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach i zaptaszczasz wszystko

Reset budy - wchodzisz w tryb awaryjny

F8 przy startowaniu trzymasz i z menu wybierasz tryb awaryjny

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz w Hijacku poprzez Fix Checked :


(Doraendsawa) #5

niestety nic nie pomaga :frowning:

już nie mam pojęcia co zrobić !

co może blokować zmianę strony .

przypomnę że w ad aware mam juz google i nic !


(Kuz5) #6

Hmm zrób jeszcze tak:

Start=>Uruchom=>Wpisz Regedit nastepnie odszukaj klucze:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

HKEY_USERS.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

I jako wartość Local Page i Start Page wpisz adres strony.


(Doraendsawa) #7

niestety zmieniam w kluczach ale to nic nie daje po ponownym wejściu sa tam stare ustawienia