Strona SPYWARE podczas uruchamainia internetu + Log


(Eugenmar) #1

czy i w jaki sposób można usunąć ten pronblem ?


(Asterisk) #2

Wklej loga HijackThis. W tym temacie masz opisane, jak to zrobić

===::> HijackThis - dla początkujących jak i zaawansowanych użyt...


(adam9870) #3

Bez loga zalecam przeskanowanie komputera jakimś programem

antyspyware'owym. Z programów antyspyware polecam:

Spybot Search & Destroy 1.4

oraz Ad-aware SE Personal 1.06

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

Jeszcze przeskanuj kompa jakimś skanerem online. Skanery do wyboru:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=8175


(Eugenmar) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:28:23, on 2006-01-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\MMTray.exe

C:\WINDOWS\system32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\system32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\program files\softwin\bitdefender8\bdnagent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\adam\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HomepageBHO - {e0103cd4-d1ce-411a-b75b-4fec072867f4} - C:\WINDOWS\system32\hp6F63.tmp

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C43 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C43 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C43"

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0DE92C22-60FB-4A91-9951-B9A7C71C528E}: NameServer = 195.117.215.2,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8E7D4F33-1F7D-4EE1-BA37-4DBC0B325BCE}: NameServer = 195.117.215.2,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0DE92C22-60FB-4A91-9951-B9A7C71C528E}: NameServer = 195.117.215.2,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0DE92C22-60FB-4A91-9951-B9A7C71C528E}: NameServer = 195.117.215.2,212.51.192.2

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Kuz5) #5

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie SpyAxe

Ciachnij jeszcze resztki Yahoo! Toolbar

Usun jeszcze ten plik

C:\WINDOWS\system32**** nvctrl.exe


(Eugenmar) #6

dzięki wielkie!! jestem pod wrażeniem, pozdrawiam