Strong Signal Ads - Jak usunąć? Pomocy


(Joachimiak Marcin) #1

Tak jak w temacie .. 

Pomocy !

 

Audition : http://wklej.to/5HxdZ

FRST : http://wklej.to/AEMhL

 

Co dalej ??


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13647576 2013-08-27] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1321688 2013-08-07] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [35736 2010-11-16] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [932288 2010-11-16] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-1739246495-3904311380-497591923-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = "C:\Users\Patrycja Pieszkowska\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-1739246495-3904311380-497591923-1001\...\Policies\Explorer: []
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1739246495-3904311380-497591923-1001 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1739246495-3904311380-497591923-1001 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR Extension: (Pin It Button) - C:\Users\Patrycja Pieszkowska\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic [2015-04-29]
CHR Extension: (Crazy Score) - C:\Users\Patrycja Pieszkowska\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmmefmclajgpfbinkkojcomjjbhcapmd [2015-05-02]
R2 Service Mgr CrazyScore; C:\ProgramData\68f7eaff-0da4-47f4-8262-425ca2a087dd\plugincontainer.exe [556296 2015-05-02] ()
R2 Update Mgr CrazyScore; C:\Program Files (x86)\Common Files\68f7eaff-0da4-47f4-8262-425ca2a087dd\updater.exe [478984 2015-05-02] ()
U0 msahci; No ImagePath
2015-05-02 21:59 - 2015-05-02 22:11 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-05-01 18:30 - 2015-05-01 18:30 - 18923608 _____ (The Dia Developers) C:\Users\Patrycja Pieszkowska\Downloads\dia-setup-0.97.2.exe
2015-05-01 18:30 - 2015-05-01 18:30 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dia
2015-05-01 18:30 - 2015-05-01 18:30 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Dia
2015-05-01 18:30 - 2015-05-01 18:30 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Crazy Score
2015-05-01 18:29 - 2015-05-01 18:29 - 00741672 _____ (Web software ) C:\Users\Patrycja Pieszkowska\Downloads\Dia(12767)-dp.exe
C:\ProgramData\SetStretch.VBS
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Joachimiak Marcin) #3

Dzięki, pomogło. Temat do zamknięcia, chyba że jakieś rady przed następnymi takimi “psikusami” :slight_smile:


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST