Strong Signal ads - potrzebuję pomocy


(Shraddha5pp) #1

Znalazłam info, że potrzebny jest progam FRST, ściągnęłam, wykonałam to co w instrukcji.


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO-x32: Strong Signal - {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} - C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll No File
CHR Extension: (Pin It Button) - C:\Users\STUDIO A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic [2015-03-10]
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\STUDIO A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jahepoliaomnhnejhcjbapfailjpapek [2015-03-11]
2015-03-12 10:12 - 2015-03-12 10:21 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Shraddha5pp) #3

już ok, dziękuję bardzo za pomoc :slight_smile:


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST