Strong Signal Ads


(L Matysiak123) #1

Prosiłbym o pomoc w usunięciu tego dziadostwa.

 

Dodaję raport FRST i Addition.

 

Z góry dzięki.

Załączone pliki

 

FRST_24-05-2015_12-28-26.txt

Addition.txt


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
BHO-x32: Strong Signal - {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} - C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll No File
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yfi036u4.default\Extensions\{bc981779-bb80-48cb-bc70-8ff396c51975}.xpi [2015-04-10]
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-05-21]
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmkcokjfjhnidbgfdfbplkckpkpimhcc [2015-05-24]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
R2 Service Mgr StrongSignal; C:\ProgramData\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\PluginContainer.exe [556304 2015-05-24] ()
R2 Update Mgr StrongSignal; C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\updater.exe [478992 2015-05-24] ()
2015-05-24 12:22 - 2015-05-24 12:22 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Strong Signal
2015-05-24 11:30 - 2015-05-24 12:18 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.