Strong Signal As - wyskakujące reklamy


(Swyzkiewicz) #1

Proszę o pomoc:

Addition.txt   http://www.wklej.org/id/1641301/

FRST.txt       http://www.wklej.org/id/1641300/


(Acorus) #2

Odinstaluj AnySend,BlockAndSurf,ConvertAd,foxydeal,GeekBuddy,SmartWeb,SpyHunter 4,Strong Signal,sweet-page uninstall,WinCheck.Pobierz i uruchom jako administrator AdwCleaner   https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Scan i później Cleaning.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Swyzkiewicz) #3

FRST.txt   http://www.wklej.org/id/1641337/


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [40336 2014-12-03] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1022152 2014-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [mcui_exe] = C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe [1658440 2011-03-13] (McAfee, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [NeroLauncher] = C:\Program Files (x86)\Nero\SyncUP\NeroLauncher.exe [66872 2011-12-31] ()
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31072 2008-10-25] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-2308360577-1808615719-1990537599-1000\...\Run: [ALLUpdate] = E:\PROGRAMY\ALLPlayer\ALLUpdate.exe [2765256 2015-01-24] (ALLPlayer Group Ltd.)
HKU\S-1-5-21-2308360577-1808615719-1990537599-1000\...\Run: [ALLPlayer WiFi Remote] = C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe [5182896 2014-07-23] (ALLPlayer Group Ltd.)
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKU\S-1-5-21-2308360577-1808615719-1990537599-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO-x32: Strong Signal - {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} - C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll No File
FF Extension: Zoom It - C:\Users\Szczepan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xojsospe.default\Extensions\zzoomit@zoom.com [2015-02-19]
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\Szczepan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xojsospe.default\Extensions\{6dc74982-0c33-45a3-aaec-8285d2089296}.xpi [2015-02-19]
S3 PCDSRVC{1E208CE0-FB7451FF-06020101}_0; \\c:\program files\dell support center\pcdsrvc_x64.pkms [X]
2015-02-20 13:01 - 2015-02-20 13:03 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Swyzkiewicz) #5

Wszystko wróciło do normy, dziękuję za pomoc! :slight_smile:

miłego dnia


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST


(Swyzkiewicz) #7

ok