Strong Signal - jak usunąć?


(Domiinika13) #1

Witam,  proszę o pomoc w usunięciu Strong Signal oraz wytłumaczenie krok po kroku jak dalej postępować.

 

FRST http://wklej.org/id/1681240/

 

Addition http://wklej.org/id/1681242/

 

 


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-302453109-3967368383-1378978693-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
URLSearchHook: [S-1-5-21-302453109-3967368383-1378978693-1001] ATTENTION == Default URLSearchHook is missing.
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-302453109-3967368383-1378978693-1002 - DefaultScope {F594A47E-9182-40B4-B70B-2D0794C62FF3} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-302453109-3967368383-1378978693-1002 - {F594A47E-9182-40B4-B70B-2D0794C62FF3} URL =
BHO-x32: Strong Signal - {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} - C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll [2015-03-19] ()
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\Dominika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccdbmmgcjoehfmgnfikopjehmfbbgnef [2015-03-19]
R2 Service Mgr StrongSignal; C:\ProgramData\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\plugincontainer.exe [639224 2015-04-06] ()
R2 Update Mgr StrongSignal; C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\updater.exe [559864 2015-04-06] ()
2015-03-19 14:21 - 2015-03-19 14:21 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Strong Signal
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Domiinika13) #3

Problem zniknął, dziękuję serdecznie!


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST


(Fozeeo) #5

Witam wiosennie  :slight_smile:

Mam tenże sam problem z tą natarczywą reklamą…

Czy też mogę prosić o pomoc ?


(Acorus) #6

Załóż osobny temat.


(Fozeeo) #7

O’k