Strong signal, prosze o pomoc w usunięciu


(Bartosz Kks) #1

Witam, prosze o pomoc w usunięciu Strong signal adw. Poniżej wklejam logi.


(Acorus) #2

Odinstaluj McAfee Security Scan Plus.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2630074354-3925237724-3602309473-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://do-search.com/web/?type=dsts=1426599982from=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://do-search.com/web/?type=dsppts=1426600029from=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2630074354-3925237724-3602309473-1000 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2630074354-3925237724-3602309473-1000 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716ts=1426600038type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2630074354-3925237724-3602309473-1000 - {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716ts=1426600038type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2630074354-3925237724-3602309473-1000 - {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716ts=1426600038type=defaultq={searchTerms}
BHO-x32: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll No File
BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll No File
FF SearchPlugin: C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\h71hxwfg.default\searchplugins\do-search.xml [2015-03-18]
FF Extension: shortcut - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\h71hxwfg.default\Extensions\shortcutff@gmail.com [2014-07-28]
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\h71hxwfg.default\Extensions\{6a37a6df-cdc9-4482-9257-c1fac286b4a9}.xpi [2015-03-17]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [shortcutff@gmail.com] - C:\Users\SONY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\h71hxwfg.default\extensions\shortcutff@gmail.com
FF HKU\S-1-5-21-2630074354-3925237724-3602309473-1000\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://do-search.com/?type=hpppts=1426600029from=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716"
CHR DefaultSearchURL: Default - http://do-search.com/web/?type=dsppts=1426600029from=coruid=SAMSUNGXHM500JI_S29MJDRZ704716q={searchTerms}
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\SONY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aamaaompokdjbebnfbcfobpkklfkmddp [2015-03-18]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Bartosz Kks) #3

Bardzo dziękuje za pomoc!


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST