Strong singal ads-pomoc w usunięciu


(K Selerska) #1

Dzień dobry,

przy korzystaniu z Google na czele listy wyników pojawia się irytująca reklama strong singal ads. Proszę o pomoc w usunięciu.

 

FRST http://wklej.to/pP93q

Addition http://wklej.to/R1K4X


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {3ECCF5A1-E163-437D-860F-B460662EC806} - System32\Tasks\{93499C96-464B-44FA-9B4F-56E741B0420E} = pcalua.exe -a C:\Users\admin\Desktop\SpyHunter-Installer.exe -d C:\Users\admin\Desktop
Task: {52263FF1-D7DA-4B7D-844A-BE3EBEECABEC} - \Easy Deals-enabler No Task File ==== ATTENTION
Task: {A37D7A1A-29EA-4478-A480-5F6C48244473} - \Easy Deals-updater No Task File ==== ATTENTION
Task: {D544803A-83CF-4B33-91B9-2C5316DF84FD} - \Easy Deals-firefoxinstaller No Task File ==== ATTENTION
Task: {FA2B8687-EBEE-4A95-B39D-2AD3AE428ABA} - \Easy Deals-codedownloader No Task File ==== ATTENTION
BootExecute: autocheck autochk *
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3515806851-1219271948-1647338621-1004\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\Ithilien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ggx1u6fg.default-1419939387644\Extensions\{78321fcc-38de-4e31-9756-9afb7ad2672e}.xpi [2015-03-04]
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\Ithilien\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bhcklkloafcpghahpjomodagghgpdmgb [2015-03-04]
S3 clwvd6; system32\DRIVERS\clwvd6.sys [X]
2015-03-05 17:24 - 2015-03-05 17:27 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.