Strony internetowe po jakimś czasie przestają się wczytywać


(Lachnicki) #1

Witam

Od pewnego czasu mam problem tego typu, że po jakimś czasie od włączenia komputera i przeglądaniu stron internetowych komputer zachowuje się tak jakby nie widział internetu tzn.

Pojawia się pasek wczytywania strony a strona się nie chce wczytać i nie wyświetla wtedy komunikat o braku połączenia internetowego tylko cały czas jakby próbował wczytywać stronę ale nic się nie dzieje.

Problem rozwiązuję się dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystam z:

  • systemu XP z dodatkiem SP 3

  • przeglądarka to google Chrom ale to chyba nie ma znaczenia bo jak się zawiesi to nie działa nawet FF czy IE :wink:

  • używam livebox'a tp podłączonym po kablu do komputera stacjonarnego dodam jeszcze, że to zawieszanie dzieje się tylko na komputerze stacjonarnym na laptopie po Wi Fi wszystko śmiga.

Wklejam loga z HijackThis v2.0.2

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\Six Engine\SixEngine.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\Program Files\RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition\RivaTuner.exe

C:\Program Files\RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition\Tools\RTSS\RTSS.exe

C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Robert\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Google Talk Plugin\googletalkplugin.exe

D:\LOGI\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2481033

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Six Engine] "C:\Program Files\ASUS\Six Engine\SixEngine.exe" -r

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTuner] "C:\Program Files\RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition\RivaTuner.exe" /T

O4 - HKLM\..\Run: [RTSS] "C:\Program Files\RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition\Tools\RTSS\RTSS.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs:   

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\TFEngine\TFService.exe


--

End of file - 5670 bytes

Raporty z OTL

http://wklej.to/sNYIc

http://wklej.to/9tpIh


(Freeq52) #2

Zastosuj się do tych 2 tematów:

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Lachnicki) #3

Teraz jest poprawnie?