Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona


(Djzon) #1

Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie nadaje się do użytku. Uruchom narzędzie chkdsk na woluminie \Device\HarddiskVolumeShadowCopy2.

Która to partycja ? Nie ma litery....


(reos) #2

To backup systemu, poszukaj wyszukiwarką systemową.