Sucker.exe 100%CPU - daje loga qmpla


(Proph3t) #1


(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Skan EWIDO po update :slight_smile:


(Proph3t) #3

ok thx wszystko załatwione