Suspicius coloud 5


(ricardos2) #1

w czasie pobierania ze strony dobrych programów , Dr Web . Norton 360 zablokował atak Suspicius Cloud 5 . Przeglądarki wolno się otwierają , długo otwierają się strony . poniżej daje wpis z Norton 360 .

Kategoria: Poddaj kwarantannie

Data i godzina,Zagrożenie,Operacje,Stan,Zalecane działanie,Ścieżka – nazwa pliku

2013-06-03 14:18:34,Wysoki,dr.web-cureit(12976).exe (Suspicious.Cloud.5) wykryty przez funkcję Automatyczna ochrona,Poddane kwarantannie,Wyeliminowano – nie jest wymagane żadne działanie,c:\users\ricardo\downloads\dr.web-cureit(12976).exe


(Acorus) #2

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.

.Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/

Przed skanowaniem wykonaj RĘCZNĄ AKTUALIZACJĘ BAZY SYGNATUR WIRUSÓW Malwarebytesa “Uruchom Malwarebytes, przejdź do zakładki Aktualizacja, Sprawdź aktualizacje.”

Zainstaluj aktualizacje do programow wskazanych przez Security Check

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html jako out of date.


(ricardos2) #3

Dziękuje bardzo za pomoc !