Svchost 50% i zamulanie kompa


(Miter 12) #1

Witam.Mam problem taki, że mam chyba z 10 procesów svchost,jeden zużywa 50% cpu a nieraz 100% i wtedy muli kompa z 3 minuty.Co jakieś 10 minut pojawia się informacja że aplikacja svchost.exe nie została poprawnie zainicjowana. Log z hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:18:22, on 2010-05-02

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\lxbkcoms.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3.6 Beta 1\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\windows\system32\wuaucldt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=14780&l=dis

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [issas] C:\Documents and Settings\właściciel\Menu Start\Programy\Autostart\msnmsger.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HKLM] C:\WINDOWS\system32\Microsoft\nvsvc32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [syncman] c:\windows\system32\wuaucldt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunServices: [Pwner] C:\WINDOWS\Genesis.exe.bat

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Uninstall Adobe Download Manager] "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_Helper.dll",Uninstall /IE2883E8F-472F-4fb0-9522-AC9BF37916A7 /Get1noarp

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HKCU] C:\WINDOWS\system32\Microsoft\nvsvc32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [syncman] c:\documents and settings\właściciel\wuaucldt.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Cerberus] C:\WINDOWS\system32\workstasion\issas.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\WINDOWS\system32\Microsoft\nvsvc32.exe

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Cerberus] C:\WINDOWS\system32\workstasion\issas.exe

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\WINDOWS\system32\Microsoft\nvsvc32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1935655697-1409082233-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'admin')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1935655697-1409082233-1801674531-500\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Administrator')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1935655697-1409082233-1801674531-500\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Administrator')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: RHDCTL.exe

O4 - Startup: srvaju32.exe

O4 - Startup: winesm32.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://software.kuaiche.com

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{42E736F2-DC74-409E-B97F-E2BE51FD9EA9}: NameServer = 62.233.233.233 213.241.79.37

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxbk_device - - C:\WINDOWS\system32\lxbkcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 7299 bytes

Proszę o pomoc.


(Łukasz) #2

HJT od dawna się nie używa daje krótkie i nie szczegółowe logi, po za tym infekcje nauczyły się ukrywać i ich nie wykryje .

Pobierz OTL : http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Zapisz na pulpit

W OTL przestawiasz Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes:

Kliknij Run Scan.

Zawartość logów ( otl.txt i extras.txt ) wklej na www.wklej.org lub www.wklej.to, ale ręcznie kopiuj > wklej z notatnika w pole do wklejania tekstu a w poście daj link.


(deFco247) #3

Tutaj będzie jednak konieczne zastosowanie Combofix.

Przed uruchomieniem odinstaluj wszelkie programy tworzące wirtualne napędy (Daemon Tools, Alcohol itp.) oraz usuń sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall (jeśli będzie zszarzałe, to OK).

Podczas pobierania i skanowania Combofixem należy wyłączyć wszelkie antywirusy i firewalle.

Pokaż log.

Zawartość logów wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.


(Miter 12) #4

Gdy skanuje w OTL wyskakuje List index out of bounds (0)


(Łukasz) #5

Na razie tak jak napisał deFco247 - skanuj Combofixem .

tylko :