Svchost.exe blad aplikacji Prośba o sprawdzenie loga


(Jarri69) #1

Witam proszę o sprawdzenie logów, komputer ostatnio spowolnił i informuje

svchost.exe - Błąd aplikacji

Instrukcja spod "0x594216e2" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x0154005c" .

Pamięc nie może być "written".

daję linki

hijack:

http://www.wklej.org/id/120969

ComboFix:

http://www.wklej.org/id/120968

Dzięki i Proszę o ewentualne instrukcje.