Svchost.exe- problem

„Svchost.exe wygenerował błędy i będzie zamknięty przez system Windows”.

Mam właśnie taki problem- gdy odpalam kompa, to pokazuje mi się własnie taki problem… :frowning: Nie mogę nic włączyć, bo nie pokazuje się żadna ikona. Działam w trybie awaryjnym…Za cholerę też nie mogę pobrać aktualizacji Windows’a- liczyłem, że to rozwiąże problem… :frowning: Nie działają mi również VinylDeck, Winamp, wszystkie multimedia ogólnie…Pomoże mi ktoś? Czy format konieczny? Wklejam również loga z Hijack’a.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:37:43, on 2006-10-20

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\winnt\System32\smss.exe

C:\winnt\System32\winlogon.exe

C:\winnt\system32\services.exe

C:\winnt\system32\lsass.exe

C:\winnt\system32\svchost.exe

C:\winnt\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\winnt\Explorer.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\winnt\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\winnt\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\winnt\system32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145586589859

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://stockholm.grundbulten.se/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.80.66.25/activex/AxisCamControl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{800F7148-AF4F-4A55-AB5D-A4C602CC0F81}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\winnt\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\winnt\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: AMD PowerNow! (tm) Technology Service (GemServ) - Advanced Micro Devices - C:\Program Files\AMD\Cool'n'Quiet\GemServ.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINNT\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Nie wiesz - nie piszesz

Kosz

Temat przenoszę

b1zn3s- temu koledze już “dziękuję”! Akurat nie jestem użytkownikiem “Neostrady”- może kolega? Znamionuje to m.in. mała znajomość interpunkcji rodzimego języka… :smiley: Proszę o pomoc kogoś, kto jest osobą kompetentną w tej kwestii, za co z góry serdecznie dziękuję! A Pana b1zn3s (czyż sam nick nie znamionuje jego "kompetencji? :smiley: ) proszę o wstrzymanie się od wszelkich rad, jeśli nie ma do powiedzenia niczego konkretnego- dziękuję! P.S. A mój problem już NA PEWNO nie ma niczego wspólnego ze żadnym wirusem!

usuń wpis HJT, możesz powiedzieć czy coś ostatnio instalowałeś

Nic to nie pomogło… :frowning: Teraz nawet nie odpale kompa w ogóle- jedynie w awaryjnym… :frowning: Co do instalacji, to odinstalowalem Desktop Sidebar i VobSub oraz próbowałem zainstalować Total Commandera- był z wirem, ale avast go zablokował, więc go usunąłem…I tyle. Czyli co, format? Jeśli tak, to jak zachować nieukończone pliki temporary z eMule i DC++, aby je później zaimportować po formacie? Podobnie z Ulubionymi IE i Zakładkami Opery… Dzięki!

Poczytaj jeszcze tutaj -> http://support.microsoft.com/kb/319161/pl