Svchost.exe - PROBLEMY uniemożliwiające płynną pracę na PC


(Maesky) #1

Witam,

Niepokoi mnie ilość procesów svchost w menedżerze zadań oraz zużycie przez nie pamięci

mgrzadanwu6.th.jpg

Co jakiś czas pojawia mi się komunikat związany z tym procesem

svchostta7.th.jpg

Jestem pewien, że coś jest nie tak, ponieważ wcześniej nie miałem tego typu problemu, a komp i internet zamulają.

Zauważyłem, że jak zakańczam proces najbardziej zżerającego pamięć svchosta, mimo iż nie zamyka się i niie znika w menedżerze zadań, to na chwilę odmula kompa i neta. Później znowu się zamula i mam tak w kółko...

Pozdrawiam i z góry dziekuję za okazaną pomoc.


(De Niro) #2

może być to wirus gdzie podaj LOG'a z działu Bezpieczeństwa, następnie zastosuje się do tego Tematu


(Maesky) #3

Zastosowałem się do rad z tematu, który mi poleciłeś i proces który zżera mi najwięcej pamięci nie ma żadnej usługi :stuck_out_tongue:

svchost.exe 504 Brak

Także żadnej usługi raczej nie wyłączę.

Loga wkleić tutaj, czy do działu bezpieczeństwo i logi... ?


(De Niro) #4

wkej LOG'a tu a co do tematu z komendą tasklist i etc możesz wszystko to pokazać.

Również polecam program procexp


(Maesky) #5

LOG z HiJacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:25:11, on 2006-10-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\F-Secure\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe

D:\Programy\Muzyczne\Foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\Do sprawdzania logów\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

O8 - Extra context menu item: &Block this popup - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: IE Shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://www.poczta.wp.pl/d016/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1133467834812

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1133467808125

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{549FFA39-8BC0-42D0-AB85-12E341549A00}: Domain = BORA-BORA

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\tmp_0.dll

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - F-Secure Automatic Update - C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Screen menedżera zadań i tasklista:

taskmanagertasklistsr2.th.jpg

Proszę o pomoc...